Til hovedinnhold
Norsk English

Prosjekter fra SINTEF Nord


Kontaktperson

Prosjekter SINTEF Nord

GearTrack - tyverisikring av fiskeredskap

GearTrack - tyverisikring av fiskeredskap

Start:

I samarbeid med Mustad Autoline Båtsfjord, skal SINTEF Nord utvikle et system for tyverisikring av krabbeteiner. I første omgang ment for kongekrabbefiske, men etter hvert også for snøkrabbe og andre typer passive redskap.

GRUDE – Green Rural Economy

GRUDE – Green Rural Economy

Start:

GRUDE skal bidra til å øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om grønn vekst, sirkulær økonomi og ressurseffektivisering i nordområdene, med offentlig sektor som en særskilt målgruppe. Den overordnede målsettingen er å realisere et grønt...

Klimatiltak i Klubben næringspark

Klimatiltak i Klubben næringspark

Start:

I samarbeid med Lenvik Kommune, skal SINTEF Nord identifisere og evaluere klimagassreduserende tiltak i forbindelse med planlegging og bygging av Klubben næringspark på Senja. Prosjektet er finansiert over Miljødirektoratets Klimasatsordning.

BioNord - Produksjon av biogass i Nord-Norge

BioNord - Produksjon av biogass i Nord-Norge

Start:

Flere mulighetsstudier for produksjon av biogass i Nord-Norge viser entydige resultat; det er mulig å etablere et biogassanlegg i Nord-Norge basert på de organiske avfallsstrømmene som eksisterer. Til tross for disse studiene, er det ennå ikke...

Pyrolyse av plast og gummi

Pyrolyse av plast og gummi

Start:

Avfall av plast og gummi kan i mange tilfeller gjenvinnes og brukes til produksjon av nye produkter. Bildekk er et eksempel, da brukte bildekk samles inn og males opp til gummigranulat som benyttes i kunstgressbaner og andre produkter. Dessverre er...

eSushi

eSushi

Start:

eSushi er et Forskningsrådsprosjekt som ble startet i 2015 og er planlagt å pågå til 2018. Prosjektet har som mål å utvikle et beslutningsstøttesystem for skippere og rederier som kan hjelpe til å digitalisere fiskeflåten. Fiske baseres i stor grad...

Mer miljøvennlig fremdriftssystem for fiskefartøyer – forprosjekt

Mer miljøvennlig fremdriftssystem for fiskefartøyer – forprosjekt

Start:
Slutt:

Prosjektet utvikler og undersøker mulighetene for å lage et hybrid fiskefartøy som kan drives både på bensin og strøm. Ønsket er å redusere konsumet av fossilt drivstoff i kystfiskeflåten, og slik redusere både miljøbelastningen og kostnadene ved...

Sikker og effektiv drift i nord

Sikker og effektiv drift i nord

Start:
Slutt:

Målet med prosjektet er å utvikle nye systemer for maritim sikkerhets- og vedlikeholdsplanlegging og styring i nord. Vinterisering av utstyr, tilpasning av vedlikeholdsprogram og sikring av reservedelstilgang er eksempler på tiltak som bør...