Til hovedinnhold
Norsk English

FiskInfo II - Helhetlig løsning for digital distribusjon av viktig informasjon fra fiskeflåten: Fase 2

I arbeidet med prosjektet FiskInfo I ("Utvikling av helhetlig løsning for digital distribusjon av viktig informasjon til fiskeflåten: FiskInfo" (FHF-900975)) ble det identifisert en rekke ønsker fra brukere i næringen samt flere tekniske oppgraderinger som ville forenkle informasjonsflyten mellom fiskeflåten og landbasert virksomhet. Disse ønskene ble spesifisert som krav og implementert i et nytt prosjekt, FiskInfo II (FHF-901095).

Kontaktperson

Skjermskudd av app som viser ny funksjonalitet for rapportering av redskap i app
Skjermskudd viser ny funksjonalitet for rapportering av redskap via app


• Utvikle et kartlag for polart lavtrykk og gjøre dette tilgjengelig via www.fiskinfo.no
• Utvikle en mobiltelefon app for Android for abonnement, nedlasting og visning av kartlag fra FiskInfo
• Utvikle en løsning for inn og utrapportering av faststående redskap til Kystvaktsentralen via mobiltelefon app for Android.
Prosjektet har en styringsgruppe med medlemmer fra alle redskapsgrupper, FHF og Norges Fiskarlag.
Mobiltelefon app er tilgjengelig på (nye versjoner slippes fortløpende etter testing):
• Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=fiskinfoo.no.sintef.fiskinfoo
• Apple App Store (kommer senere enn Android): https://itunes.apple.com/no/app/fiskinfo/id1081341585?l=nb&mt=8

Våren 2017 jobbes det med en løsning for å rapportere tapt redskap til Kystvaktsentralen og Fiskeridirekoratet via mobiltelefon app.

Bildet øverst i saken viser ny funksjonalitet for rapportering av redskap via app.

Mer info om prosjektet:
     FiskInfo (FHF-900975)
     FiskInfo II (FHF-901095)

 

Nøkkeltall

Prosjektstart

2015

Utforsk fagområdene