Til hovedinnhold
Norsk English

GRUDE – Green Rural Economy

GRUDE skal bidra til å øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om grønn vekst, sirkulær økonomi og ressurseffektivisering i nordområdene, med offentlig sektor som en særskilt målgruppe. Den overordnede målsettingen er å realisere et grønt vekstpotensial med utgangspunkt i sirkulær økonomi og bedre utnyttelse av ressurser; jomfruelige råvarer så vel som biprodukter fra industri og næring.

Kontaktperson

Deler av GRUDE-prosjektgruppen under oppstartsmøte for nye Interreg Nord-prosjekter i Haparanda, fredag 11.10.2019

Klimaendringer og knapphet på ressurser har bidratt til økt oppmerksomhet rundt og oppslutning om sirkulær økonomi i Europa, og verden for øvrig. Forhold som urbanisering og global konkurranse setter også press på regionene om å omstille seg til å bli mer bærekraftige og konkurransedyktige.

For å skyte fart på det grønne vekstpotensialet i nord, må det iverksettes innsats og koordinering mellom sektorer, samt mobilisering av samarbeid på tvers av landegrenser. Ved å se den arktiske regionen som helhet, vil det bli enklere å identifisere og optimalisere infrastruktur og oppnå forretningskritisk volum av ressurser. Økt grenseoverskridende koordinering vil mobilisere til samarbeid mellom næringer og regioner, og samtidig bidra til at en større del av verdiskapingen blir i regionen og kommer nordområdene til gode.

GRUDE skal bidra til å realisere grønt vekstpotensial gjennom følgende aktiviteter:

  1. Kartlegge informasjon om beste praksiser og flaskehalser for grønn vekst i nordområdene
  2. Formidle kartlagt kunnskap og praksis
  3. Etablere sektor- og grenseoverskridende nettverk for grønn vekst

Prosjektet er et samarbeid med svenske og finske partnere Strukturum, LUKE og LUAS - Lapland University of Applied Science. Norsk deltagelse i prosjektet er finansiert av Interreg Nord, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2019