Til hovedinnhold
Norsk English

Mer miljøvennlig fremdriftssystem for fiskefartøyer – forprosjekt

Prosjektet utvikler og undersøker mulighetene for å lage et hybrid fiskefartøy som kan drives både på bensin og strøm. Ønsket er å redusere konsumet av fossilt drivstoff i kystfiskeflåten, og slik redusere både miljøbelastningen og kostnadene ved fangsten.

Selfa
En av Selfa Arctics egne båter som tenkes ombygd til hybrid fremdriftssystem. Foto: Selfa Arctic

SINTEF Nord jobber i prosjektet med Selfa Arctic og med innspill fra en styringsgruppe bestående av fiskerne Jens-Einar Bjørkås-Johnsen (mindre fartøy), Vegard Bangsund (mindre fartøy), Andre Reinholdsen (større fartøy, nybygg).

Betingelsene som ble funnet for for at et slik fartøy skal være ønskelig i markedet er at det opprettholder lik fart som bensindrevede fartøy, hybridmotoren ikke begrenser mulighetene for operasjoner over flere dager og at kostnadene skal overstiger dagens løsninger. Videre er også det miljøvennlige aspektet pluss lavere støybelastning på båten viktige aspekter. 

Det finnes allerede flere konsepter som inneholder ett eller flere av disse elementene. Selfas kompetanse på området er derfor viktig i arbeidet med å utviklinge en hybrid fremdriftsløning for en 50 fots teinesjark og hybridløsninger for mindre fiskebåter. Deres kompetanse vil bidra til etableringen av realistiske konsepter for hovedprosjekt. Det blir også viktig for prosjektet å vurdere fremdriftskonsepter som i dag finnes i markedet og som er under utvikling.

Som hjelpemiddel i prosjektet brukes SINTEF Fiskeri og Havbruks modell for simulering av alternative maskinerikonfigurasjoner. Denne modellen gjør det mulig å enkelt simulere energibalanser for alternative hybride maskinerikonfigurasjoner og vil være til hjelp under utformingen av prosjektet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2013 - 30.09.2013