Til hovedinnhold
Norsk English

Pyrolyse av plast og gummi

Avfall av plast og gummi kan i mange tilfeller gjenvinnes og brukes til produksjon av nye produkter. Bildekk er et eksempel, da brukte bildekk samles inn og males opp til gummigranulat som benyttes i kunstgressbaner og andre produkter. Dessverre er ikke gummi som blir liggende i naturen spesielt bra, og pyrolyse av gamle bildekk har vist seg å være en god metode for å omdanne gummidekkene til olje og carbon black. Også plast kan pyrolyseres, og målet med prosjektet Pyrolyse av plast og gummi er å få etablert et pyrolyseanlegg i Narvik.

Kontaktperson

Verdikjede pyrolyse
Verdikjede fra avfall til nytt produkt gjennom pyrolyse

I Norge blir i underkant av 60 000 tonn brukte bildekk samlet inn i regi av Norsk Dekkretur hvert år. Noe av dette brukes som skytematter, noe blir brukt som gummigranulat til kunstgressbaner, noe brennes og noe sendes til Finland og brukes som dekke til gamle søppelfyllinger. Pyrolyse er et alternativ til disse bruksområdene. Også for ulike typer plast er pyrolyse et alternativ, spesielt for det plastavfallet der det i dag ikke finnes noen god avfallshåndtering. Pyrolyse er en prosess der materialet varmes opp uten tilførsel av oksygen, slik at det dannes gass som kondenseres til olje. I tillegg får man et fast restmateriale som kalles carbon black som også har flere anvendelsesområder, samt stål fra bildekk. Prosessen er hovedsakelig selvforsynt med energi, da noe av gassen som utvikles føres tilbake og brukes som oppvarming av reaktoren. Oljen som dannes er diesel-lignende og kan brukes som drivstoff til ulike typer motorer, turbiner og til varmeproduksjon i varmepanner. Carbon black kan blant annet brukes som brensel eller som tilsetningsstoff til produksjon av nye bildekk, og det blir også brukt i produksjon av blekk til skrivere.

SINTEF Nord gjennomfører prosjektet i samarbeid med Multibetong AS, der målet er å etablere et pyrolyseanlegg i Narvik. Prosjektet er et av flere fase 3 prosjekt i prosjektet Ny Industri i Nord. SINTEFs rolle i prosjektet er å bidra både på opp- og nedstrømssiden, samt se på lønnsomhet og tekniske problemstillinger rundt etableringen.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2016

Ny industri i nord

Ny industri i nord

Nord-Norge har rike naturressurser med potensialer for økt verdiskaping. Mange rapporter synliggjør muligheter og utfordringer; f.eks. "Framtid i Nord", som beskriver potensialer, utfordringer og framskrivninger for 4 næringer med vekstpotensial i...