Til hovedinnhold
Norsk English

Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene

Hovedmålet med prosjektet er å etablere et nordnorsk kompetansesenter for BA-bransjen, som skal bidra til økt verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i den største næringen i landsdelen.

Kontaktperson

Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene

Prosjektet "Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene" startet i 2018, og har nå kommet godt i gang.

Prosjektet er et bredt samarbeid mellom forskningsmiljøene og bygge- og anleggsbransjen i nord. UiT Norges arktiske universitet leder prosjektet i samarbeid med SINTEF Nord og SINTEF Narvik. Bransjeorganisasjonene NESO, MEF, EBA og Byggmesterforbundet er partnere i prosjektet, og representerer samlet omkring 470 bedrifter i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Betong og byggearbeid i arktisk klima og Smart Construction Cluster er to viktige klyngesamarbeid som også er med i prosjektet. 

Gjennom prosjektet skal vi utvikle prosesser som sikrer at «BA-senter nord» har kort vei mellom utdanninger og mellom FoU og innovasjon som skjer ved ulike FoU institusjonene og i næringslivet. Dette skal oppnås gjennom tett integrasjon av kompetansesenterets aktiviteter, hvor alle partnere og næringslivet bidrar til kompetanseløftet.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2018

Utforsk fagområdene