Til hovedinnhold
Norsk English

Klimatiltak i Klubben næringspark

I samarbeid med Lenvik Kommune, skal SINTEF Nord identifisere og evaluere klimagassreduserende tiltak i forbindelse med planlegging og bygging av Klubben næringspark på Senja. Prosjektet er finansiert over Miljødirektoratets Klimasatsordning.

Kontaktperson

Prosjektgruppen under oppstartsmøte på rådhuset i Finnsnes. Fra venstre: Hege Vigstad, Nærings- og havnesjef i Lenvik kommune, Hanne W. Brendeløkken, Gorm Breimo, Randulf Høyli (alle SINTEF) og Tonje Engevik Eriksen, Miljøkonsulent i Lenvik kommune. Foto: Folkebladet/Mathias Brobakk Nordgård.

Sommeren 2018 vedtok Lenvik kommune reguleringsplanen for Klubben næringspark. Næringsparken ligger på østsiden av Senja og skal forbeholdes «blågrønn» næringsvirksomhet, herunder fiskeri, havbruk og landbruk, samt utnyttelse av bioråstoff fra disse næringene. Lenvik Kommune har et fastsatt mål om å være en pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling, og ønsker gjennom dette forprosjektet å legge til rette for utvikling av en næringspark der hensyn til klima, miljø og effektiv ressursutnyttelse ivaretas.

Gjennom forprosjektet skal SINTEF utrede og gi anbefalinger for hvordan samlokalisering og prinsippet om sirkulær økonomi kan benyttes for å redusere næringsparkens samlede fotavtrykk. Klimatiltakene vil identifiseres ved å se på material- og energiflyt på tvers av aktører og prosesser som skal lokaliseres i næringsparken. Arbeidet skal resultere i en beskrivelse av de konkrete tiltakenes klimaeffekt, samt danne et beslutningsgrunnlag for videreføring i hovedprosjekt med endelig formål om implementering av klimatiltak. 

Nøkkeltall

Prosjektstart

2019

Utforsk fagområdene