Til hovedinnhold
Norsk English

eSushi

eSushi er et Forskningsrådsprosjekt som ble startet i 2015 og er planlagt å pågå til 2018. Prosjektet har som mål å utvikle et beslutningsstøttesystem for skippere og rederier som kan hjelpe til å digitalisere fiskeflåten. Fiske baseres i stor grad på erfaring samtidig som det logges store mengder data, både ombord i fartøy og på land, som ikke blir benyttet. eSushi ønsker å knytte flere av disse datakildene sammen for å la brukerne, både skippere og rederier, enklere se hvilke forhold som skiller gode og dårlige hal, og foreslå hvor de burde fiske for best mulig fangst.

Kontaktperson

Skjermskudd eSushi
Skjermskudd eSushi

Partnere
eSushi er et konsortium og består av følgende partnere:
Nordnes AS – Rederi 
Dualog AS – Off-shore IT 
Furuno Norge AS – Marin elektronikk 
Havfisk ASA – Rederi 
SINTEF – Forskningsinstiutt

Datagrunnlag og resultater
eSushi benytter store mengder data for å gi relevant informasjon til brukerene. Datakilder som benyttes inkluderer fangstdatabaser og driftsdata fra rederiene i konsortiet; Nordnes og Havfisk, temperatur- og salinitetsdatabaser fra Norstore, vind- og værdata fra MET, og data over havets kjemi fra NERSC . Månefase for hvert hal har også blitt beregnet.
eSushi presenterer data til brukere ved hjelp av SINTIUM, et grafisk rammeverk for visualisering av data, som benytter en rekke open-source biblioteker og tjenester, inkludert OpenLayers , D3 , Crossfilter , og dc.js . Disse gir systemet muligheten til å visualisere forskjellige datapunkter til brukeren, fra mengden fangst fordelt på fiskeslag og fartøy, til havtemperatur, salinitet, og månefase da halet ble gjennomført. Her kan brukere kan blant annet filtrere på antall kilo fangst og innblandingsprosent i hal. Visualiseringen som presenteres er interaktiv og kan enkelt filtrere data med umiddelbar respons slik at brukeren kan se nøyaktig de detaljene de ønsker.
I tillegg til visualisering av eksisterende data jobbes det også med prediksjon av fangst i eSushi. Dette skjer ved hjelp av neurale nettverk og Gausiske prosesser. Her benyttes store mengder data sammen med avanserte modeller og algoritmer for å prøve å forutsi hvor fiskeflåten burde jobbe. Ved å bruke historiske data til å "trene opp" algoritmene prøver systemet å beregne hvordan fremtidige fangstresultater vil se ut og hvilke faktorer som har størst innvirkning på fangstresultatet.

eSushi ble nylig testet på tråleren Gadus Njord under et forskningstokt i november 2016. Målet var å undersøke og dokumentere hvordan eSushi kunne benyttes i beslutningsprosessen om hvor det skal fiskes. Mer informasjon om toktet kan du lese i saken til høyre.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2015

Utforsk fagområdene

eSushi-tokt i Barentshavet

eSushi-tokt i Barentshavet

SINTEF Nord gjennomførte i November 2016 et datasamlingstokt å samle kvalitative data for beslutningsstøttesystemet eSushi.