Til hovedinnhold
Norsk English

eSushi-tokt i Barentshavet

Utsikt fra broen ombord på Gadus Njord
Utsikt fra broen ombord på Gadus Njord
SINTEF Nord gjennomførte i November 2016 et datasamlingstokt å samle kvalitative data for beslutningsstøttesystemet eSushi.

I to år har prosjektet utviklet en programverktøy hvis mål er å hjelpe planleggingsprosessen ombord i fiskefartøy som i dag stor grad er basert på få og uklare data med lav grad av systematisert sammenheng. Systemet er utviklet ved hjelp av input fra brukere (navigatører og fiskere) samt tilgang på historiske fangst- og driftsdata. Toktet fulgte tråleren Gadus Njord på torske- og hysefiskeri utenfor kysten av Finnmark samt bankene sør om Bjørnøya.

Videreutviklingen av beslutningsstøttesystemet krevde dokumentering av beslutningsprosesser i fiskeri som vi ikke har klart å finne informasjon om andre steder. Toktet måtte derfor være en kvalitativ datasamling av disse prosessene for å videre utvikle eSushi mot et kommersielt og integrerbart verktøy.

Kvantitative fangstdata ble registrert ombord for å underbygge sammenhengen mellom beslutninger og fangst-effekten, altså i hvilken grad mannskapet klarer å ta ut den ønskede effekten som er lagt inn som bakgrunn for beslutninger for hvor og hvordan man fisker til enhver tid. Effektene kan eksempelvis være fangstsammensetning (grad av bifangst) og fangsteffektivitet.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

eSushi

Prosjektstart:

01.01.2015

Kontaktperson:

Ståle Walderhaug

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

eSushi

eSushi

Start:

eSushi er et Forskningsrådsprosjekt som ble startet i 2015 og er planlagt å pågå til 2018. Prosjektet har som mål å utvikle et beslutningsstøttesystem for skippere og rederier som kan hjelpe til å digitalisere fiskeflåten. Fiske baseres i stor grad...