Til hovedinnhold

eSushi-tokt i Barentshavet

SINTEF Nord gjennomførte i November 2016 et datasamlingstokt å samle kvalitative data for beslutningsstøttesystemet eSushi.

Utsikt fra broen ombord på Gadus Njord
Utsikt fra broen ombord på Gadus Njord

I to år har prosjektet utviklet en programverktøy hvis mål er å hjelpe planleggingsprosessen ombord i fiskefartøy som i dag stor grad er basert på få og uklare data med lav grad av systematisert sammenheng. Systemet er utviklet ved hjelp av input fra brukere (navigatører og fiskere) samt tilgang på historiske fangst- og driftsdata. Toktet fulgte tråleren Gadus Njord på torske- og hysefiskeri utenfor kysten av Finnmark samt bankene sør om Bjørnøya.

Videreutviklingen av beslutningsstøttesystemet krevde dokumentering av beslutningsprosesser i fiskeri som vi ikke har klart å finne informasjon om andre steder. Toktet måtte derfor være en kvalitativ datasamling av disse prosessene for å videre utvikle eSushi mot et kommersielt og integrerbart verktøy.

Kvantitative fangstdata ble registrert ombord for å underbygge sammenhengen mellom beslutninger og fangst-effekten, altså i hvilken grad mannskapet klarer å ta ut den ønskede effekten som er lagt inn som bakgrunn for beslutninger for hvor og hvordan man fisker til enhver tid. Effektene kan eksempelvis være fangstsammensetning (grad av bifangst) og fangsteffektivitet.

Publisert tirsdag 4. april 2017
Administrerende direktør
907 66 069

Prosjektstart:

01.01.2015

Start: 2015

eSushi er et Forskningsrådsprosjekt som ble startet i 2015 og er planlagt å pågå til 2018. Prosjektet har som mål å utvikle et beslutningsstøttesystem for skippere og rederier som kan hjelpe til å digitalisere fiskeflåten. Fiske baseres i stor grad på erfaring samtidig som det logges store mengder data, både ombord i fartøy og på land, som ikke blir benyttet. eSushi ønsker å knytte flere av disse datakildene sammen for å la brukerne, både skippere og rederier, enklere se hvilke forhold som skiller gode og dårlige hal, og foreslå hvor de burde fiske for best mulig fangst.