Til hovedinnhold
Norsk English

Nyhetsliste


Produksjon og bruk av hydrogen i Norge skaleres opp - SINTEF

SINTEFs 30 årige FoU-aktivitet skaper fortgang i det grønne skiftet - Norsk Hydrogenforum

Første hydrogendrevne havbruksbåt klar i 2023

– På tide å børste støvet av hydrogenbilsatsingen (gemini.no)

Nytt forskningssenter for Hydrogen skal bidra til det grønne skiftet og jobbskaping i Norge (sharepoint.com)

Svalbard blir utstillingsvindu for fornybare energiløsninger i arktiske strøk - SINTEF

Press release: Virtual-FCS announces the third release of its open-source platform for designing hybrid fuel cell and battery systems  

Hydrogen er ikke umodent – EU går for masseproduksjon nå - SINTEF

Skal pilotere nullutslippsløsninger for maritim transport - SINTEF

AVINOR og SINTEF i europeisk samarbeid: Målet er utslippsfri luftfart - SINTEF

EU: Vi skal være banebryteren for hydrogen - SINTEF

Nå kan du koble av strømnettet ved hjelp av hydrogen
https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/na-kan-du-koble-av-stromnettet-ved-hjelp-av-hydrogen/

120 millioner til grønn omstilling i sjømatnæringen
https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/120-millioner-til-gronn-omstilling-i-sjomatnaringen/

Alle som vil får nå oppskriften på det ultimate hydrogenkjøretøyet
https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/alle-som-vil-far-na-oppskriften-pa-det-ultimate-hydrogenkjoretoyet/

Hydrogenrevolusjonen når havbruksnæringen
https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/hydrogenrevolusjonen-nar-havbruksnaringen/

Geiranger nærmere utslippsfri ferje
https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/geiranger-far-utslippsfri-ferje/

Ammoniakk på skipstanken kan gi stor gevinst – også for miljøet
https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/ammoniakk-pa-skipstanken-kan-gi-stor-gevinst-ogsa-for-miljoet/

Elektrifisering av kystfiskeflåten ved bruk av batterier og brenselceller: https://www.sintef.no/prosjekter/2020/elektrifisering-av-kystfiskeflaten-ved-bruk-av-batterier-og-brenselceller/ 

Hydrogenrevolusjonen når havbruksnæringen: https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/hydrogenrevolusjonen-nar-havbruksnaringen/ 

Geiranger nærmere utslippsfri ferje: https://www.sintef.no/siste-nytt/geiranger-far-utslippsfri-ferje/ 

Grønn omstilling offshore : https://www.sintef.no/siste-nytt/gronn-omstilling-offshore/ 

Biler og båter kan drives av hydrogen som i dag går tapt: https://www.sintef.no/siste-nytt/biler-og-bater-kan-drives-av-hydrogen-som-i-dag-gar-tapt/

Rent hydrogen vil spille en nøkkelrolle: https://www.sintef.no/siste-nytt/rent-hydrogen-vil-spille-en-nokkelrolle/

https://forskning.no/elektronikk/ny-metode-gjor-resirkulerte-batterier-bedre-enn-nye-ifolge-svenske-forskere/1694984

Virtual-FCS/Regnehjelp: https://www.sintef.no/siste-nytt/regnehjelp-skal-fremme-utslippsfri-transport/

Utslippsfri: https://www.sintef.no/siste-nytt/utslippsfri-med-hydrogen-og-batteri/ 

Hellesylt: https://www.sintef.no/siste-nytt/hydrogen-til-utslippsfrie-skip-i-geirangerfjorden/ 

Refhyne: https://www.sintef.no/siste-nytt/byggestart-for-verdens-storste-pem-elektrolyseanlegg/ Økt verdiskapning: https://www.sintef.no/siste-nytt/hydrogenteknologi-for-okt-verdiskaping/ 

Dette må du vite om hydrogen: https://www.sintef.no/siste-nytt/dette-ma-du-vite-om-hydrogen/ 

ASKO: https://www.sintef.no/siste-nytt/verdens-forste-hydrogenlastebil-er-drevet-av-trondersk-sol/ 

https://www.sintef.no/siste-nytt/-denne-unike-lastebilen-vil-skape-ny-norsk-industri/ 

https://www.sintef.no/siste-nytt/forskere-tror-hydrogen-lastebiler-vil-skape-norske-industrieventyr/ 

https://www.sintef.no/siste-nytt/forskere-tror-hydrogen-lastebiler-vil-skape-norske-industrieventyr/moter-med-forskere-ble-avgjorende/ 

Hurtigbåt: https://www.sintef.no/siste-nytt/studie-viser-hydrogendrevne-hurtigbater-fullt-mulig-i-midt-norge/ 

Virtual-FCS: https://www.sintef.no/prosjekter/virtual-fcs-virtuell-og-fysisk-plattform-for-brenselcelle-systemutvikling/ 

Myken: https://www.sintef.no/siste-nytt/hydrogenanlegg-skal-gjore-whisky-oya-myken-selvforsynt-med-strom/ 

REMOTE: https://www.sintef.no/siste-nytt/oysamfunn-kan-fa-vindkraft-i-gassform/ 

Svalbard: https://www.sintef.no/siste-nytt/slik-kan-vindkast-i-finnmark-erstatte-kullkraft-pa-svalbard/ 

Deep Purple: https://www.sintef.no/siste-nytt/hydrogen-fra-vind-kan-gi-sokkelen-kraft/ 

Småkraftverk: https://www.sintef.no/siste-nytt/hydrogen-kan-redde-urealiserte-smakraftverk/ 

PEM: https://www.sintef.no/siste-nytt/billigere-hydrogen-teknologier-underveis/