Til hovedinnhold
Norsk English

Møter med forskere ble avgjørende

Fire menn, med hydrogenpumpe og lastebil i bakgrunnen
SINTEF, her representert ved (fra v.) Steffen Møller-Holst og Anders Ødegård, har vært med fra dag én i ASKOs hydrogenprosjektet, sammen med ASKO Midt-Norges sjef, Jørn Arvid Endresen, og ASKO Midt-Norges kjøretøyansvarlige, Roger Sæther. SINTEF deltar også i samarbeidet ASKO har med Scania. Foto: Thor Nielsen / SINTEF
Råd fra SINTEF er en viktig grunn til at ASKO har valgt å satse på nettopp hydrogen som fremtidig drivstoff til tungbilparken sin, opplyser ASKOs sjef i Midt-Norge, Jørn Arvid Endresen.

ASKO er for lengst blitt kjent for å være dagligvaregiganten som tenker grønt. Selskapets miljøambisjon er å være selvforsynt med ren energi til stasjonær bruk i bygninger innen 2020, samt kun ha nullutslippsbiler i 2026.

Per i dag har selskapet 90 000 tusen kvadratmeter med solceller på taket av sine lagerbygg. I 2014 fikk ASKO konsesjon til å bygge to vindparker i Rogaland. Disse vil stå ferdige i 2018.

I 2016 fikk selskapet Norges første lette batterielektriske lastebil. Parallelt begynte konsernet å snuse også på hydrogen, forteller Jørn Arvid Endresen, adm. direktør i ASKO Midt-Norge.

Så på kjøleanlegg først – deretter hele bilen

Som ASKOs sjef i Midt-Norge fikk Endresen beskjed fra konsernledelsen om å se på muligheten for å drive kjøleanlegg i distribusjonsbiler ved hjelp av hydrogendrevne brenselceller.

– Jeg oppdaget raskt at vi måtte ha noe mer å bruke strømmen fra brenselcellene til. Via Enova kom jeg i kontakt med hydrogenspesialister ved SINTEF. Jeg hadde ikke hatt så mange samtaler med disse forskerne før jeg så at hydrogenbasert framdrift var en kjempeinteressant mulighet for den tunge delen av bilflåten vår, sier Endresen.

Neste etappe besto i å legge forslaget frem for konsernledelsen. Sammen med Endresen dro to SINTEF-medarbeidere til ASKO-hovedkvarteret i Oslo. Argumentene deres ble avgjørende da ledelsen besluttet å gå for hydrogen, forteller Midt-Norge-sjef Endresen.

Fra fire til 30 biler?

I første omgang skal ASKO Midt-Norge teste ut de fire bilene som er bestilt fra Scania.
Det nåværende produksjonsanlegget for hydrogen på Tiller i Trondheim har kapasitet til å forsyne 25 lastebiler.

– Om alt går som det skal, regner vi med å ha 30 hydrogendrevne distribusjonsbiler på plass i Midt-Norge innen utgangen av 2023, sier ASKOs Midt-Norge-sjef Jørn Arvid Endresen

Utforsk fagområdene

Kontaktperson