Til hovedinnhold
Norsk English

Rent hydrogen vil spille en nøkkelrolle

Kadri Simson, EUs kommisær for energi, i hydrogendrevet bil ved ankomst til anlegget som skal huse verdens største PEM-elektrolysør. Foto: Ida Fassbender/European Union
EUs energikommisær Kadri Simson besøkte 6. juli Shells raffineri i Tyskland, som er åsted for demonstrasjon av verdens største PEM elektrolyseanlegg for hydrogenproduksjon.

Prosjektet REFHYNE er ledet av SINTEF. I tillegg til Shell er de andre partnerne Element Energy, Sphera og ITM Power. Sistnevnte leverer elektrolysøren på 10 MW som vil forsyne grønt hydrogen laget av vann og strøm til raffineriets produksjonsanlegg. Dette erstatter hydrogen fra naturgass (grått hydrogen), og de opptil 4 tonn grønt hydrogen per dag vil redusere CO2-utslippet med 12 000 tonn per år.

I første rekke skal anlegget lage grønt hydrogen til intern bruk på raffineriet, men elektrolysøren vil også bidra til å balansere raffineriets interne strømnett samt tilby balansetjenester til det eksterne kraftnettet. Denne kombinasjonen av mulige driftsmodus gjør installasjonen økonomisk forsvarlig. Forretningsmodellene vil bli vurdert i detalj gjennom tekno-økonomisk analyse og miljøanalyse. 

Prosjektet vil også se på muligheten til å utvide markedet, hvor målet er å levere grønt raffineri-hydrogen til hele Europa, både til bruk i andre industrielle prosesser og i transportmarkedet. Shell har også åpnet en hydrogenstasjon i nærheten som skal få hydrogen fra raffineriet.

REFHYNE er det fjerde prosjektet innen PEM elektrolysører SINTEF koordinerer i EUs hydrogenprogram, Fuel cells and Hydrogen Joint Undertaling FCHJU. Siden 2009 har vi ledet og deltatt i 28 prosjekter, som til sammen har dekket hele verdikjeden for hydrogen fra produksjon til sluttbruk og fra materialutvikling til gjennomføring av pilot-prosjekter. I tillegg til å koordinere REFHYNE-prosjektet, er SINTEFs oppgaver å analysere driftsdata og optimere forretningsmodeller ved forskjellig bruk av anlegget og hydrogenet. Shell med partnere investerer rundt 100 millioner kroner og prosjektet får om lag 100 millioner kroner i EU-støtte.

EU legger fram strategi for hydrogen 

Rent hydrogen forventes å spille en viktig rolle i overgangen til et klimanøytralt Europa, og vil hjelpe avkarboniserende sektorer som er vanskeligere å elektrifisere, for eksempel tung industri eller godstransport. EU håper at REFHYNE vil bli et springbrett i reisen for å skape en ren hydrogenøkonomi. 8. juli vil kommissær Simson avduke en europeisk hydrogenstrategi som skal skape et marked for og insentivere investeringer i rent hydrogen. Kommissær Simson mener at EU kan få et konkurransefortrinn ved å bli en første pådriver for å skape en ren hydrogenindustri. Kommissæren snakket under besøket om sin visjon for overgangen til et klimanøytralt Europa:

- For å nå klimanøytralitet innen 2050, må vi grunnleggende transformere energisystemet vårt og rent hydrogen vil ha en nøkkelrolle å spille, ettersom det har et stort potensial til å avkarbonisere sektorer der elektrifisering er umulig eller for kostbart. Derfor vil vi foreslå et veikart for å skalere opp fornybar hydrogenproduksjon og -bruk i Europa. Europa er godt rustet til å være den globale frontløperen på dette feltet, med vår ledende posisjon innen vindkraft og med innovative prosjekter som REFHYNE allerede i gang, sier Kadri Simson, EUs energikommissær.

Det er knyttet stor spenning til ambisjonsnivået for EUs strategi, da det allerede er uttalt at målet bør være at Europa skal være verdensledende på området. Tyskland viste veien da de i forrige måned annonserte planer for å bygge ut hele 5 GW elektrolyse før 2030 og samtidig la 9 milliarder euro på bordet for sin hydrogensatsning de neste årene. 

Ved å være først ute med å demonstrere en 10 MW elektrolysør vil REFHYNE lede an i utvikling av de større installasjonene som kreves for å nå disse målene. Både Tyskland og EU fremhever en satsning på storskala produksjon av grønt hydrogen, som muliggjør kobling og dekarbonisering av industri-, energi- og transportsektorene.

Her kan du lese mer om REFHYNE-prosjektet

Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram nr. 779579

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2018 - 31.12.2022

Kontaktperson:

Truls Flatberg

Kontaktperson