Til hovedinnhold
Norsk English

Geiranger nærmere utslippsfri ferje

Geirangerfjord
Foto: Per Eide
Prosjekt som skal utvikle og pilotere et hydrogendrevet, nullutslipps katamaranfartøy for passasjer- og biltransport får støtte av Enova og Forskningsrådet.

Flakk og Brødrene Aa står bak prosjektet H2CarbonCat, som tar sikte på å ha en ferge klar for driftstester våren 2023.

SINTEF er prosjektets primære FoU-partner, og vil anvende kunnskapsbasen de har opparbeidet innen bruk av hydrogen- og batteriteknologi i transport. Forskningsbidrag vil bygge på erfaringer fra relevante, tidligere og pågående, prosjekter med nasjonal og internasjonal forankring. SINTEF bidrar med systemanalyse, teknologiutvikling og skipskonstruksjonsteknikk. I tillegg vil SINTEF integrere verdikjeden for hydrogen som er under utvikling gjennom prosjektet Hellesylt Hydrogen Hub. Hexagon Composites og Gexcon er de øvrige partnerne i prosjektet.

Les: Hydrogen til utslippsfrie skip i Geirangerfjorden (2019) 

Fergen er ment å kunne for eksempel kunne trafikkere strekningen Hellesylt-Geiranger, som er svært populær sightseeing-rute (220.570 passasjerer, 21.285 personbiler og 4.277 busser i 2018-sesongen). Det understrekes at konsesjon ikke er tildelt for perioden 1. april 2022 og utover for denne strekningen per dags dato. Teknologien som utvikles i dette prosjektet skal kunne brukes av flere aktører og vil slik sett kunne komme alle fremtidige konsesjonshavere til gunst. 

Stortinget har vedtatt at verdensarvfjordene skal ha utslippsfri trafikk innen 2026, en ambisjon dette pilotprosjektet skal sikre realisering av. Ifølge DNV-GL står dette fergesambandet alene for mellom 20 og 30 prosent av den totale (luft)forurensningen på Geirangerfjorden. En konvertering av fergene til nullutslippsløsning vil være et betydelig bidrag til å få ned utslippene på fjorden. 

Vi er stolte over å få bidra til å skape bærekraftige arbeidsplasser gjennom ny teknologi som reduserer utslipp. Geiranger vil fort dreie seg om enda mer enn en fantastisk natur, denne fergen blir en attraksjon i seg selv. Her omsetter vi tanker og kunnskap om hydrogen til praktisk handling for det grønne skiftet, sammen med framoverlente industripartnere. Det er å innfri vår visjon om teknologi for et bedre samfunn, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

H2CarbonCat er finansiert av Pilot-E, som samordner virkemidler og skal sørge for at ideer kommer raskt fra forskning til full skala. Målet for Pilot-E er å få frem nye, innovative løsninger innen området miljø- og klimavennlig energiteknologi. Prosjektene finansieres med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Olje og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.

Fergen skal bygges i karbonfiber og blir dermed mer enn 30 prosent lettere enn konvensjonelle ferger (inkludert 150 tonn last). Energiforbruket reduseres med mer enn 20 prosent og øker lønnsomheten og konkurransedyktigheten til skip med denne teknologien. En realisering av dette PILOT-E-prosjektet vil berede grunnen for en raskere utskiftingstakt til utslippsfrie ferger, både nasjonalt og internasjonalt. 

Prosjektet vil vise etablering av en konkret hydrogeninfrastruktur på Nord-Vestlandet som tar i bruk hydrogen som energibærer. Det kan ikke undervurderes at prosjektet vil kunne ha en betydelig signaleffekt, ved å vise veien for nullutslippstransport på en rekke andre områder som eksempelvis hurtigbåter/sightseeing-båter, tungtransport, busser og tog.

- Årets tildelinger viser at norsk maritim næring virkelig er i tet når det gjelder å utvikle utslippsfrie løsninger med stort eksportpotensial. Dette er nok et flott eksempel på hvordan vi skaper ny grønn næring og vekst i Norge, sier næringsminister Iselin Nybø. 

- Denne tildelingen er et godt eksempel på den ledende teknologiske kompetansen som ligger i norsk maritim næring. Dette er tre nyskapende prosjekter som vil bidra til å omstille maritim industri og sørge for mindre utslipp både i Norge og internasjonalt. Jeg er glad for at regjeringens satsing på hydrogen bidrar å støtte slike prosjekter. Pilot-E er et treffsikkert virkemiddel som fører til konkrete resultater, sier olje- og energiminister Tina Bru.

- Grønn skipsfart er et område regjeringen satser sterkt på, og hvor Norge har en ledende posisjon. Det gir oss både utslippskutt og norske arbeidsplasser. Vi må legge til rette for mer nullutslippsdrivstoff for å få nødvendig omstilling i skipsfarten. Prosjektene som nå får støtte gjennom Pilot-E vil gi viktige bidrag til å utvikle hydrogen og ammoniakk som alternative nullutslippsdrivstoff for ulike fartøykategorier, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Kontaktperson