Til hovedinnhold
Norsk English
SINTEF Energi - Årsrapport 2022

Vi former fremtidens bærekraftige energiløsninger

Hvem er vi og hva gjør vi?

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen og infrastrukturen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester og styrke deres konkurransekraft.

Styret SINTEF Energi

Vedtekter SINTEF Energi AS

"Selskapet har ikke erverv vil formål. Selskapet skal ikke dele ut utbytte, erverve egne aksjer, gjennomføre kapitalnedsettelser med utdeling til aksjeeierne eller på annen måte foreta utdeling til aksjeeierne. Eventuelt overskudd som genereres gjennom virksomheten skal kun anvendes til realisering av selskapets formål."

Les våre vedtekter

SINTEF, globalt og lokalt

SINTEF Energi har en særlig oppgave i å bidra til å ta i bruk ny teknologi, inkludert nye muliggjørende teknologier, for å realisere neste generasjon energiløsninger. Vår forskning støtter opp om FNs bærekraftsmål og vi er verdensledende innen områder som havvind, sol, bioenergi, batterier, smart grids, elkraftkomponenter, markedsmodeller for vannkraft, energieffektivisering, utslippsfri transport, hydrogen, CCS, samt lavutslipp olje og gass.

Stø kurs i en turbulent tid

2022 var et godt år for SINTEF Energi, både faglig og økonomisk. På tross av en turbulent verden, preget av pandemi og krig, har vi klart å omstille oss og opprettholde vårt sterke engasjement for å sikre trygg, bærekraftig energi til en fornuftig kostnad.

Høydepunkter fra 2022

Gjennom et helt år skjer det mye. Vi setter i gang nye forskningsprosjekter og -samarbeid, arrangerer og deltar på konferanser og tar imot besøk i laboratoriene våre. Våre forskere mottar priser og utnevnelser, og de formidler forskning og deltar i samfunnsdebatten gjennom ulike kanaler. Klikk på pilen til høyre så får du en smakebit på noe av det som skjedde i SINTEF Energi i 2022. 

Januar 2022

Hva i all verden skjer med kraftmarkedet?

På tampen av 2021 publiserte vi en blogg av Sverre Aam, tidligere direktør i SINTEF Energi. Den ble lest over 30 000 ganger i 2022. Den gir et dypdykk i hvordan vannkraften ble planlagt fram til midten av 70-tallet, videre til liberalisering i 1991, så til samspillet med Europa og overgang til fornybar samfunnet, og til slutt dagens situasjon.
Januar 2022

EERA DeepWind

I januar arrangerte SINTEF, sammen med NTNU og EERA, havvindkonferansen EERA DeepWind for 19. året på rad. Konferansen arrangeres vanligvis i Trondheim, men på grunn av COVID-19 var den digital i 2022 som i 2021. Cirka 300 av verdens fremste forskere og fagfolk deltok på konferansen for å presentere ny forskning og innovasjon innen havvind. «Havvind står høyt på regjeringens agenda» sa olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i sin åpningstale under DeepWind konferansen.
Januar 2022

BEST-prosjektet

I januar fikk EU-prosjektet BEST (Batteries Europe Secretariat) støtte for å fortsette å støtte og styrke det europeiske batteriøkosystemet via nettverket Batteries Europe (ETIP). Det er forskere fra både SINTEF Industri og SINTEF Energi som står bak initiativet, og som vil ta ledende roller og koordinere det tekniske arbeidet i ETIP.

Edel Sheridan i SINTEF (bildet) vil lede de tekniske aktivitetene i Batteries Europe, og som de nylig har fått innvilget støtte til.

Februar 2022

ClimaGreen prosjektet

Et nytt prosjekt mellom Norge og Romania skal gi bærekraftige drivhus. Energieffektiv klimakontroll av et veksthus for økt produktivitet (ClimaGreen) er et tverrfaglig forskningsprosjekt med formål å forlenge vekstsesongen og øke produktiviteten i et rumensk forskningsveksthus gjennom optimalisering av de inneklimatiske forholdene.

Mars 2022

Mona Mølnvik

Mona er forskningssjef i SINTEF Energi og ble kåret til en av Norges 50 fremste tech-kvinner i 2022. Mona Mølnvik leder blant annet «Norwegian CCS Research Centre» (NCCS), som er verdens største forskningsprosjekt innenfor CCS-forskning.

Mars 2022

I Nepal har bare 70 prosent av innbyggerne tilgang til offentlig strømnett. Med hjelp fra SINTEF-forskere skal flere få sikker tilgang til strøm, samtidig som naturen ivaretas. Det er planlagt vannkraftutbygginger i nesten alle store elver i Himalaya, som omfatter India, Nepal, Bhutan, Pakistan og Kina. Verdensbanken finansierer flere av disse utbyggingene og ønsker samtidig å sikre at tilgangen på energi ikke skal føre til utarming av miljøet. Verdensbanken har bedt SINTEF om å lage et sett med tiltak og råd til myndigheter og vannkraftutbyggere.

Fra venstre til høyre:
Ana Adeva-Bustos og Atle Harby fra SINTEF, Mr. Dinesh Ghimire, Secretary, (Ministry of Energy, Water Resources, and Irrigation) Mr. Pravin Aryal, Joint Secretary (Ministry of Energy, Water Resources, and Irrigation) fra den nepalske regjeringen.

April 2022

I mars og april var forskere fra SINTEF Energi med på fire Smart forklart podcaster:

  • Hvordan havnet vi i strømpriskrisen og hvordan kommer vi ut av den?
  • Hvordan sikre at strømmen alltid kommer frem til stikkontakten din?
  • Har vi nok strøm til alle?
  • Hvordan kan vi kutte utslippen på norsk sokkel?
April 2022

Geminisenter Batteri

Den 28. april var det offisiell åpning av et nytt Geminisenter om Batterier. Senterets mål er å styrke samarbeidet mellom SINTEF og NTNU innen batteriforskning, og bygge nye relasjoner til flere aktører i batteriverdikjeden. Fride Vullum-Bruer leder senteret.

Mai 2022

CCS-forskning for barn

Den 25. mai presenterte forsker Ingrid Snustad hvordan CO₂ fangst fra blant annet søppel kan fjerne CO₂ fra atmosfæren for over 500 barn på Energy:Connected konferansen. De over 500 i salen var 5. og 6. klasser fra Osloområdet. – Jeg håper jeg ga barna litt forståelse for hva det vil si å være forsker, og vise det viktige arbeidet i NCCS, og at kanskje noen av dem kan tenke seg å bli forsker om ti års tid? sa Snustad etter arrangementet.

Mai 2022

Åpning av HighEFFLab

NTNU og SINTEF feiret den 19. mai åpningen av HighEFFLab, som er en ny nasjonal forskningsinfrastruktur for energieffektive løsninger. Forskningsinfrastrukturen i HighEFFLab er tilgjengelig for aktører fra industri, forskning og akademia som er interessert
i eksperimentell forskning på energieffektivitet. Laboratoriene er finansiert gjennom Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR).

Fra åpningen av HighEFFLab: Inge Gran, adm.dir. SINTEF Energi og Tor Grande, prorektor forskning, NTNU.

Mai 2022

Besøk fra Energidepartementet

5. mai fikk NTNU og SINTEF besøk av over 40 personer fra Energi- og vannressursavdelingen i Olje- og energidepartementet. Gjestene hadde en ønskeliste over tema de ville vite mer om. Det ble lagt opp til en mini-forelesningsrekke med noen av de fremste forskerne innen sine fagfelt på NTNU og SINTEF.

SINTEF seniorforsker Ingeborg Graabak presenterte energisystemmodeller og hvilke svar de gir.

Juni 2022

Bjørn Gustavsen tildelt Elkraftprisen for 2021

Sjefforsker Bjørn Gustavsen ble tildelt Elkraftprisen for 2021 av Den norske komité for CIGRÉ.

CIGRÉ ble stiftet i Paris i 1931 og er et globalt nettverk av 60 nasjonale komitéer i 90+ land, med formålet å dele og dyrke kompetanse om strømnettet. Elkraftprisen ble opprettet av Den norske komité i 1990 for å fremheve norsk kompetanse i elkraftsektoren. Utdelingsseremonien fant sted i Det Norske Videnskaps-Akademiets hus i Oslo i juni.

Juni 2022

Sommerforskere 2022

I 2022 hadde SINTEF Energi hele 42 sommerforskere, som slår den gamle rekorden (37 sommerforskere), og hele 40 veiledere. Studentene er primært i 3. og 4. klasse i studieløpet, og kommer fra Norge, Belgia, Litauen, USA og Nepal. Det er stor variasjon på studentenes studieretninger.

De kommer fra industriell matematikk, fornybar energi, teknisk fysikk, industriell kybernetikk, energi og miljø, fysikk og matematikk, nanoteknologi, produktutvikling og produksjon, matematikk, industriell kjemi og bioteknologi, bioteknologi, kjemi og miljø, kybernetikk og robotikk.

Juni 2022

Miljødesign

Regjeringen satt ned et utvalg som skal se på risiko forbundet med at natur ødelegges og hvordan det kan ramme norsk økonomi og industri. Seniorforsker Atle Harby i SINTEF Energi ble utnevnt som medlem i utvalget.

Juni 2022

Besøk fra Energikommisjonen

Den 15. juni hadde SINTEF og NTNU besøk av Energikommisjonen. Energikommisjonen skulle kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri.

Energikommisjonen fikk møte forskere fra SINTEF og NTNU, og ble ønsket velkommen av forskningssjef Knut Samdal og leder for NTNU Energi Johan Hustad. De fikk også møte forskere som ga råd basert på resultater fra nasjonale forskningssentre som NCCS, HighEFF, CINELDI, ZEN, NTRANS, NorthWind og LowEmission.

Juni 2022

Gustav Lorentzen Conference

Å erstatte den klima-uvennlige gassen HFK med CO₂ i kjøle- og varmesystemer som for eksempel frysere og varmepumper, vil gi et stort bidrag for klimaet. Det kan spare kloden for en halv grad oppvarming.

13.-15. juni samlet 350 forskere fra hele verden i Trondheim for å dele kunnskap om temaet. Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants, er en internasjonal konferanse som ble arrangert for 15. gang.

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i forbindelse med åpningen av Gustav Lorentzen-konferansen.

Juni 2022

NorthWind på besøk i Gulen

NorthWind besøkte Gulen i juni 2022, hvor de flytende vindturbinene på Hywind Tampen monteres.

Nederst fra venstre: John Olav Tande, Vigdis Olden, Eirill Bachmann Mehammer, Rita V. D'Oliveira Bouman, Norunn Sæther Myklebust og Inger Marie Malvik. Andre rad: Petter Støa, Kjetil Johannessen, Elling Rishoff og Hans Christian Bolstad. Tredje rad: Trond Kvamsdal, Björn Mo Östgren, Henning Braaten, Audun Johanson, Geir Olav Berg og Katrine Wyller.

August 2022

Arendalsuka 2022

Under Arendalsuka arrangerte SINTEF og NTNU et felles energiarrangement: Nordsjøen som løsning på klima- og energikrisen. Nordsjøen har vært en gullgruve for Norge, og vil fortsette å være det om vi utvikler kunnskapsbaserte og bærekraftige løsninger. SINTEF og NTNU presenterte tre råd for hvordan Nordsjøen kan bli en løsning på klima- og energikrisen under Arendalsuka.

NTNU og SINTEF hadde også under Arendalsuka et felles arrangement om forsyningssikkerhet: Hvor sårbart er vårt elektriske energisystem

August 2022

Olje- og energiministeren i SINTEF Energy Lab

Den 24. august var olje- og energiminister Terje Aasland med følge på besøk på SINTEF Energy Lab. De fikk omvisning i høyspennings- og aldringslaboratoriet. Forskningssjef Dag Eirik Nordgård fortalte hvordan forskningslaboratoriet brukes for å teste, kvalifisere og utvikle kritisk infrastruktur for energisystemet.

Følget fikk også oppleve lyn i laboratoriet, selvfølgelig på trygg avstand i kontrollrommet. Statsråden fikk også presentert status
fra flere forskningsprosjekt der vi jobber med plugging av offshore petroleumsbrønner, CCS, havvind, utslippsfri norsk sokkel og
hydrogen.

Fra venstre: Stefania Gardarsdottir, Mona Mølnvik, John Olav Tande, Eli Aamot, Inge Gran, Nils Røkke, Terje Aasland, Lars Sørum, Alexandra Bech Gjørv, Dag Eirik Nordgård, Roar Aas, Oddgeir Kvien og Erik Bjerrehorn på besøk i SINTEF Energy Lab.

 

August 2022

Status på CCS forskning i Norge

I august holdt forskningssjef og leder for FME NCCS Mona Mølnvik en presentasjon av FME NCCS og status på CCS forskning i Norge for lederen i miljøpartiet de Grønne i Tyskland, Ricarda Lang. Noen av temaene som ble tatt opp var kostnader rundt CCS, sikker lagring og ulike måter CO₂ kan transporteres på. Mølnvik fortalte også hvordan vi jobber sammen med flere sentrale tyske aktører innen CCS som Heidelberg Cement og Wintershall DEA.

September 2022

Energitips i #SINTEFblogg

Hele høsten hadde SINTEF en serie med energitips fra energiforskerne på SINTEF-bloggen. Forskerne som har bidratt er Petter Nekså, Hanne Sæle, Stian Backe, Øyvind Skreiberg og Fride Vullum-Bruer. Hensikten var å samle noen av de mest forbrukernære rådene
til folk flest.

Oktober 2022

Kick-off for FME HYDROGENi

Den 5. oktober hadde HYDROGENi offisielt kick-off i Oslo. HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk. Målet er å bidra til å bygge en bærekraftig verdikjede for hydrogen. HYDROGENi er et av de største FME-sentrene, med et budsjett på omtrent 530 millioner norske kroner og over 50 partnere fra industri og akademia.

Senteret ledes av SINTEF Energi og har en varighet på åtte år, også SINTEF Industri, SINTEF Ocean og SINTEF Digital er partnere i senteret.

Fra venstre: Anne Borg, NTNU, Nils Røkke, HYDROGENi/SINTEF, Rune Volla, Forskningsrådet, Olje- og energiminister- Terje Aasland, Fionn Iversen, HyValue/ NORCE og Pinar Heggernes, UiB.

Oktober 2022

GoNorth toktet

Tre SINTEF-ansatte var på tokt i Polhavet i oktober, om bord i forskningsskipet Kronprins Haakon. Senioringeniørene Frode Leirvik og Thor-Arne Pettersen fra SINTEF Ocean samlet inn prøver og data om forekomsten av forurensning fra legemidler og produkter til personlig pleie i Arktis.

Daniel Albert fra kommunikasjonsavdelingen i SINTEF Energi deltok også på toktet. Daniel formidlet bilder og tekst fra toktet. GoNorth-prosjektet ledes av Gunnar Sand fra SINTEF.

Oktober 2022

Utlysing av energisommerjobber for 2023

For første gang utlyste SINTEF Energi sommerjobbene på høsten fremfor i februar. Grunnen til endringen er for å sikre seg de beste studentene som søker jobb tidlig. I år var det 34 jobber utlyst. Til sammen kom det inn over 340 søknader, som er ny søkerekord.

For å annonsere sommerjobbene delte vi ut boller på Gløshaugen. 200 boller ble delt ut til studentene på under 30 minutter. Fra venstre: Kasper Emil Thorvalsen, Ingrid Snustad og Henrik Strand som alle jobber i SINTEF Energi med sommerforskerprosjektet.

November 2022

COP27

SINTEF deltok på FNs klimatoppmøte, COP27, for å dele åpen forskning og kompetanse. SINTEFs bærekraftdirektør Nils Røkke reiste til Egypt, sammen med flere SINTEF-forskere innen CCS (karbonfangst og -lagring), havvind, hydrogen, klimatilpasning, digitalisering, naturmangfold med mer. - Les mer om SINTEF på COP27

Fra ett av SINTEFs arrangement under Klimatoppmøtet 2022.

November 2022

Vind i nord og sør

Det er ingen sammenheng mellom vind i nord og sør. Det er gull verdt for norsk havvind, skrev John Olav Giæver Tande, Harald Svendsen, Eirill Bachmann Mehammer, alle fra SINTEF, sammen med Magnus Korpås fra NTNU i en kronikk i DN i november. 

Desember 2022

Strømnettet må bli smartere

Regjeringen vil redusere klimautslippene med 55 prosent innen 2030. Da må strømnettet endres kraftig, skriver sjefforsker Gerd Kjølle i en kronikk i Dagsavisen i november.

Desember 2022

Nils Røkke i Forbes

I sin Forbes-spalte i november skrev Nils Røkke at flytende naturgass (LNG/ Liquified Natural Gas) fra USA kan ha stor effekt på fremtidige energipriser i Europa.

Desember  2022

#SINTEFblogg

I 2022 økte lesere av bloggen med over 44 prosent. Det var totalt over 333 000 lesere som var innom bloggen i 2022. Lesetiden på bloggene økte også med over 27 prosent. Det tyder på at fagblogger, som går litt mer i dybden enn i andre formidlingskanaler, engasjerer våre målgrupper. I desember gikk en vedfyringsblogg (The 10 commandments of wood burning stoves) «viralt» i UK og
Irland – med over 80 000 lesere. Dette ble omtalt i KOM23, et bransjetidskrift for kommunikasjonsbransjen.

Desember 2022

Energiforskningskonferansen

Adm.dir. i SINTEF Energi Inge Gran holdt innlegg om energipriser og energisystemet på Energiforskningskonferansen den 6. desember, i regi av Norges Forskningsråd. Han snakket om hvorfor det har vært vanskelig å forutse de ekstreme strømprisene det siste året. Han snakket også om «energitrilemma», altså at fremtidens energisystem skal ha høy forsyningssikkerhet, ta hensyn til
klima og miljø og vi må få til alt dette til en fornuftig pris.

SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

SINTEF sin visjon er «Teknologi for et bedre samfunn» og SINTEF Energis formål er å forme fremtidens klimateknologi og bærekraftige energiløsninger. FNs bærekraftsmål er førende for vår strategi og virksomhet og 95 prosent av SINTEF-konsernets omsetning i 2022 kan knyttes til spesifikke bærekraftsmål. SINTEF Energi bidrar i hovedsak til disse målene:
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommeligpris for alle. Vår forskning skal bidra til at ulikeenergiløsninger har et lavtklimaavtrykk, høy forsyningssikkerhet, men også at løsningen er effektiv og økonomisk. De aller fleste av våreforskningsprosjekter bidrar til målnummer 7.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempeklimaendringene og konsekvensene avdem. Skal vi unngå store klimaendringer,må vi begrense økningen av gjennomsnittstemperaturentil 1,5 °C.Vi bidrar til mål nummer 13 ved å utvikleteknologi som kutter utslipp og med åutvikle nye, bærekraftige energiløsningersom erstattermindre miljøvennligeteknologier.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur, fremmeinkluderendeog bærekraftigindustrialiseringog bidra til innovasjon.Infrastruktur for energiforsyning,både på land og offshore, er sentralefunksjonerfor robuste samfunn. Flereav våre prosjekter bidrar til å bygge solidinfrastruktur,i tillegg til mer innovativtnæringsliv. Vi har flere prosjekt sombidrartil bærekraftigindustrialiseringgjennom å utvikle energieffektiveløsninger.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende,trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.SINTEF Energi jobber medsmarte byer og lavutslippstransport. Vårforskning bidrar til å utvikle bærekraftigenabolag uten utslipp av drivhusgasserog vi utvikler løsninger for sikker ogutslippsfri transport ved hjelp av ulikeenergibærerere.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Livet på land

Beskytte, gjenoppretteog fremmebærekraftig bruk av økosystemer,sikrebærekraftigskogforvaltning,bekjempeørkenspredning,stanse og reverserelandforringelsesamt stanse tap avartsmangfold. SINTEF Energi jobbermed energiløsninger som tar hensyntil naturen.Vi har spesielt lang erfaringmed dette innen vannkraft.

SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

SINTEF i Norge.svg

SINTEF Energi har stor internasjonal forskningsaktivitet, spesielt i Europa

For å bidra til å nå FNs bærekraftmål og bransjens markedsbehov er det viktig at vår forskning er internasjonalt fremragende, og å bidra til å bygge allianser internasjonalt. SINTEF Energis nære samarbeid med industrikunder, gir oss et godt fundament for å gripe mulighetene internasjonalt, spesielt innen EUs forskningsprogram. Derfor har SINTEF Energi hatt et kontor i Brussel siden 2015.

SINTEF i verden.svg

SINTEF Energi leder seks nasjonale forskningssentre som bidrar til bærekraftsmålene

 

Årsrapport 2022 logoer for sentrene.png

SINTEF Energi leder seks nasjonale forskningssentre som bidrar til bærekraftsmålene

FME NorthWind

NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker. I tillegg til forskningspartnerne SINTEF, NTNU, NINA, NGI og UiO er over 40 norske næringslivspartnerne med. NorthWind  ledes av sjefforsker John Olav Tande i SINTEF Energi.

SINTEF Energi leder seks nasjonale forskningssentre som bidrar til bærekraftsmålene

FME HYDROGENi

Hydrogeni åpnet i oktober 2022, og er dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk. Målet er å bidra til en bærekraftig verdikjede for hydrogen. HYDROGENi har over 50 partnere fra industri og akademia. Senteret ledes av SINTEF Energi og har en varighet på åtte år. HYDROGENi kommer til å etablere det største akademiske forskningsprogrammet noensinne i et FME ved å utdanne 35 PhD/postdoc-studenter og over 100 bachelor- og masterkandidater.
HYDROGENi ledes av SINTEFs Direktør bærekraft Nils A. Røkke.

SINTEF Energi leder seks nasjonale forskningssentre som bidrar til bærekraftsmålene

FME NCCS

NCCS sin hovedoppgave er å realisere rask implementering av CO2-fangst, transport og lagring (CCS), gjennom industri- og forskningsdrevet innovasjon. NCCS skal også sikre at Norge forblir en internasjonalt ledende aktør innen CCS-området og bidra til at storskala CO2-lagring i Nordsjøen blir mulig.
SINTEF Energi leder seks nasjonale forskningssentre som bidrar til bærekraftsmålene

FME HighEFF

HighEFF utvikler kunnskap og teknologi for en mer energieffektiv, konkurransedyktig og miljøvennlig industri på utstyr, fabrikk og regionsnivå. Målet er å utvikle løsninger for effektiv energiutnyttelse slik at norsk industri kan bli verdens mest energieffektive.
SINTEF Energi leder seks nasjonale forskningssentre som bidrar til bærekraftsmålene

FME CINELDI

CINELDI forsker på de teknologiene og løsningene som lar oss oppgradere og digitalisere strømnettet på en kostnadseffektiv og sikker måte, slik at strømnettet er rustet til å håndtere økt etterspørsel etter strøm, økt effektbehov og mer ikke-regulerbar fornybar energi. Forskningen skal bidra til å legge til rette for mer fornybar energi i kraftnettet, elektrifisering av transport og mer effektiv energibruk både i private hjem og i industrien.
SINTEF Energi leder seks nasjonale forskningssentre som bidrar til bærekraftsmålene

LowEmission

LowEmission er et forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Partnerne er verdensledende norsk og internasjonal industri, leverandører, operatører og energiselskaper, samt SINTEF, NTNU og andre topprangerte universiteter og forskningsinstitutt. Målet er å legge til rette for nullutslippsproduksjon av olje og gass på norsk sokkel.

Netto driftsinntekt

Årsrapport 2022 Netto driftsinntekt.png

Netto driftsmargin

Årsrapport 2022 Netto driftsmargin.png

Overskudd investeres i ny kunnskap

SINTEF Energis overskudd investeres i laboratorier, vitenskapelig utstyr, bygninger og utvikling av ny kunnskap.
Tallene viser 277 millioner i investeringer siste ti år.

Årsrapport 2022 Overskudd investeres i ny kunnskap.png

Finansieringskilder

Årsrapport 2022 Finansieringskilder.png

Ansatte

Årsrapport 2022 Ansatte.png

Vitenskapelig publisering

I likhet med resten av instituttsektoren ser SINTEF Energi en nedgang i den vitenskapelige publiseringen i 2022. Resultatet ligger over 2020-resultatet, og 2021 skiller seg foreløpig ut med størst antall publikasjoner fra våre forskere.

Vitenskapelig publisering er sentralt for å sikre at forskningen holder høy internasjonal kvalitet. SINTEF har en målsetning om minst en vitenskapelig publikasjon per forskerårsverk. SINTEF Energi nådde også i 2022 dette målet, med 1.07 publikasjoner per forskerårsverk.

Årsrapport 2022 publikasjoner.png

Publikasjoner

Årsrapport 2022 Publikasjoner kake.png