Til hovedinnhold
Norsk English

Stø kurs i en turbulent tid

2022 var et godt år for SINTEF Energi, både faglig og økonomisk. På tross av en turbulent verden, preget av pandemi og krig, har vi klart å omstille oss og opprettholde vårt sterke engasjementfor å sikre trygg, bærekraftig energi til en fornuftig kostnad.

Vi kan ikke ignorere den pågående energikrigen fra Russland, som har ført til forferdelige lidelser for det ukrainske folk og forstyrret energiforsyningen til Europa. Dette har resultert i en energikrise, og understreker betydningen av vårt bidrag for å redusere sårbarhet og utvikle et mer hardført energisystem.

Vår viktigste oppgave er å bidra til et bærekraftig energisystem samtidig som vi støtter et konkurransedyktig norsk næringsliv. Gjennom våre nasjonale og europeiske prosjekter spiller vi en avgjørende rolle i å oppnå nasjonale og internasjonale mål for en bærekraftig energitransisjon.

I fjor påpekte jeg i årsrapporten at for å nå klimamålene må vi jobbe med løsninger både på kort og lang sikt. Dette prinsippet er like relevant i år som i fjor. Energikommisjonens rapport, som ble presentert tidligere i år, understreker også behovet for et taktskifte og omfattende omlegging av energisystemet. Tiden er knapp, og det krever mer effektiv og fleksibel energibruk, investeringer i ulike typer fornybar kraft og økt nettkapasitet. Dette er områder hvor vi arbeider tett med NTNU, bransjen og interessenter for å adressere, med stor oppmerksomhet rundt de komplekse utfordringene knyttet til hensyn til natur og mennesker.

Det er ingen enkel oppgave, men jeg er overbevist om at vi er godt rustet til å fortsette å bidra fremover. Teamet vårt vokser, vi har høy vitenskapelig produksjon, verdensledende laboratorier og et nært samarbeid med NTNU og norsk næringsliv som gjør at vi vil lykkes sammen.

I denne årsrapporten kan du lese mer om hvordan våre store prosjekter er i forskningsfronten på det grønne digitale skift et. Jeg er stolt av våre prestasjoner i 2022, og jeg ser frem ti l å fortsett e vår innsats for å møte de store utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.

Jeg vil takke alle våre ansatt e, partnere og interessenter for deres engasjement og bidrag. Sammen skal vi skape en bærekraft og fremtid for energisektoren og for samfunnet som helhet.

Se vår årsrapport (pdf)

Nøkkeltall

588 Prosjekt

439 kunder

147 internasjonale kunder

Kontaktperson