Til hovedinnhold

Batterier

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier. Dette inkluderer utvikling av Li-ion teknologi, materialer for nye batterikjemier,batteri celledesign og prototyper, sensorteknologi, kjøling og kontrollsystemer (BMS) for battericeller og batteripakker. Videre arbeider vi med evaluering av ytelse, egenskaper og levetid av prototyper og kommersielle batterier og batterisystem for ulike bruksområder. Sistnevnte inkluderer også aktivitet på batterier i høyspenningssystemer og dertil egnede kabler og koblinger.


 

SINTEF innehar også kompetanse på råmaterialer nødvendig for battericelleproduksjon, optimalisering av produksjonsteknologi inkludert automatisering og digitalisering, samt gjenvinning og gjenbruk av batterier etter endt levetid.

Vi har ekspertise på ladeinfrastruktur og komponenter for høyspennings ladesystemer, integrasjon av batterier i det elektriske nettet, hybride batteriløsninger, batteristyrings-system, gjenvinning og resirkulering av batterier. Andre typer elektrokjemisk energilagring som superkondensatorer og flytbatterier er også relevante forskningsområder.

Det er et sterkt økende behov for energilagring, spesielt knyttet til elektrifisering av transportsektoren med elektriske biler, busser, ferger, skip og fly. Et annet viktig område er stasjonær energilagring der batterier kan bidra til lastutjevning og balansering av det elektriske nettet. I tillegg er det økende fokus på energilagring i forbindelse med variable energikilder som vind og sol.

Norge er pioner innen elektrifisering av maritim sektor. Den første elektriske fergen ble lansert i 2015 og mange flere er siden tatt i bruk. I 2020 vil 26 elektriske ferger bli tatt i bruk og innen 2030 er målet at alle fergestrekninger i Norge skal driftes av nullutslippsfartøy. Dette innebærer implementering av rundt 200 ferger med fullelektrisk drift eller hybridteknologi, alternativt andre brensler som biobrensler. I tillegg øker bruken av elektriske og hybride løsninger innen andre maritime områder som hurtigbåter og cruiseskip.


EU-arbeid

SINTEF bidrar aktivt til utvikling innen forskning og innovasjon (F&I) i det europeiske batteriøkosystemet.

I denne sammenheng er vi involvert i flere store europeiske initiativer innen batterier, hvor vi jobber for å støtte og styrke batteriindustrien. Blant disse initiativene er European Battery Alliance (EBA) som fokuserer på industriell utvikling samt det store forskningsinitiativet Battery 2030+ som jobber for å utvikle banebrytende innovasjoner innen batteriområdet. I tillegg kommer European Energy Research Alliance (EERA) sitt delprogram på Energilagring som ivaretar et helhetlig arbeid med batterier i sammenheng med energilagringsteknologier.  

Batteries Europe ETIP har en viktig rolle i å samle F&I bransjen innen hele verdikjeden for batterier og spiller en viktig rolle i utformingen av den strategiske agendaen for forskning og innovasjon innen batteri i Europa.

SINTEF spiller en nøkkelrolle i ETIPs sekratariat.

Kontakt i EU-arbeid: 

Edel Sheridan

Senior forretningsutvikler
+47 982 43 451
Navn
Edel Sheridan
Tittel
Senior forretningsutvikler
Telefon
+47 982 43 451
Avdeling
Elkraftteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS
Seniorforsker
986 67 654
Seniorforsker
982 43 955

Nyheter

Prosjekter

Ekspertiser

Laboratorier

z