Til hovedinnhold

Mariann Sandsund

Seniorforsker

Mariann Sandsund

Seniorforsker

Mariann Sandsund
Telefon: 982 45 138
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1715570

Background: All over the world, commercial fishing is known to be a hazardous occupation. Although several causal analyses of occupational accidents have been published in recent years, knowledge of the prevalence of sick leave, diagnosis and hospitalization among workers on board Norwegian fishing ...

År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1715566

BACKGROUND: Fishers exposed to unfavourable environmental conditions may suffer negative health ef- fects. This study aimed to identify musculoskeletal symptoms in professional fishers in Norway using data from several sources; register data, telephone survey and questionnaire. MATERIALS AND METHODS...

Forfattere Sandsund Mariann Øren Anita Thorvaldsen Trine Holmen Ingunn Marie Sønvisen Signe Annie Heidelberg Cecilie Thon Aasmoe lisbeth
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1575150

Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting fac...

Forfattere Thorvaldsen Trine Sandsund Mariann Holmen Ingunn Marie Aasmoe lisbeth Sønvisen Signe Annie Øren Anita Heidelberg Cecilie Thon Bang Berit
År 2018
Type Rapport/avhandling