Til hovedinnhold

Mariann Sandsund

Seniorforsker

Mariann Sandsund

Seniorforsker

Mariann Sandsund
Telefon: 982 45 138
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1846903/

Regular physical activity has a great potential for prevention of disease in the aging popula-tion and for the most prominent diseases. Use of regular physical activity is also an effective treatment for several age-related diseases1,2. The digital tool and training app MyworkoutGO is based on...

Forfattere Mariann Sandsund Even Andre Fiskvik Jan Helgerud Jan Hoff Knut Løkke Jens Petter Lysø Nina Vanvik Hansen
År 2020
Type Sammendrag/abstract
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1825484/

Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle møteplasser mellom eldre med innvandrerbakgrunn og etnisk norske eldre...

Forfattere Mariann Sandsund Trude Mariane Midtgård Vegar Rangul Tommy Haugan
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1807745/

Prosjektet har utviklet en generisk modell for å bidra til bedre tjenester for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Denne rapporten går nærmere inn på trinn 4 i modellen: tiltak, med vekt på utfordringer knyttet til kommunikasjon og koordinering mellom hhv. spesialist...

År 2020
Type Rapport