Til hovedinnhold
Norsk English

Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn. Forprosjekt.

Sammendrag

Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i
årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til
hvordan skape gode kulturelle møteplasser mellom eldre med innvandrerbakgrunn og etnisk
norske eldre der felles kulturaktiviteter skal bidra til økt inkludering i lokalsamfunnet. I prosjektet
er det brukt flere metodiske tilnærminger og analyser: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
(HUNT3 og 4), Levekårsundersøkelsen for innvandrere 2016 og intervju med innvandrere og andre
med kunnskap om temaet. Resultatene viser at terskelen for å delta i etablerte kulturaktiviteter
oppleves som høy. For at eldre med innvandrerbakgrunn skal delta på nye arenaer, er det viktig å
etablere lavterskeltilbud. Typen aktivitet er ikke av så stor betydning i første omgang, så lenge
aktiviteten inneholder samhandling og interaksjon. Det er viktig å etablere tillit, og i tillegg ha
fokus på informasjon, sted aktivitetene gjennomføres (lokalsamfunnet) og kostnader. Dersom
kultur-aktivitetene skal bidra til økt inkludering forutsetter det også at nordmenn deltar på felles
aktiviteter og arrangement. Å kunne det norske språket går igjen som en av de viktigste barrierene
for inkludering og deltakelse. For de som ikke kan språket vil det derfor være viktig at
kulturtilbudene formidles på ulike språk og gjennom flere ulike kanaler som inkluderer både
sosiale medier og personlig kontakt. Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune,
SINTEF, Nord Universitet og HUNT Forskningssenter, og er finansiert av Regionalt Forskningsfond
Midt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Nord universitet

År

2020

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2020:00017

ISBN

978-82-14-06298-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin