Til hovedinnhold
Norsk English

Velferdsteknologi for økt fysisk aktivitet – forebygging av sykdom og økt livskvalitet hos personer med KOLS

Det er godt dokumentert at regelmessig, fysisk aktivitet er gunstig for helse, livskvalitet og forebygging av sykdom. Dette gjelder også for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), ved at fysisk aktivitet øker fysisk yteevne og reduserer kortpustethet. Prosjektet vil gjennomføres i et tverrfaglig samarbeid som kobler kunnskap om lungemedisin, fysisk aktivitet og produkt- og tjenesteinnovasjon.

Kontaktperson

Foto: MK Eidem

Overordnet mål med prosjektet er å etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi og ny tjeneste kan stimulere personer med KOLS til fysisk aktivitet i hjemmet og nærmiljøet. Prosjektet vil danne grunnlaget for et hovedprosjekt, som vil ha som mål å bedre funksjons- og mestringsevne, stagnere sykdomsutvikling, bedre selvstendighet og livskvalitet for personer med KOLS.

Følgende problemstillinger skal besvares i prosjektet:

  • P1 Hva er de viktigste brukerbehovene, barrierene, motiverende faktorene og relevante kravene til et fysisk aktivitetstilbud i hjemmet/nærmiljøet for personer med KOLS?
  • P2 Hvilke krav må teknologien oppfylle, og hvilke typer velferdsteknologi er egnet for implementering av et fysisk aktivitetstilbud for personer med KOLS i hjemmet/nærmiljøet?
  • P3 Hvilke krav må støtteløsningene/tjenestene oppfylle for å være egnet for implementering av et fysisk aktivitetstilbud for personer med KOLS i hjemmet/nærmiljøet?
  • P4 Basert på kunnskap om deltakernes motivasjon for deltakelse, barrierer og deres egne krav i forhold til hjelpemidler, type aktivitet, treningsintensitet, tid og sted for trening, - hvilke løsninger som fremmer fysisk aktivitet hos personer med KOLS bør utvikles?
  • P5 Hvilke aktører og hvilken forretningsmodell bør utvikles for å skape regional vekst?

Studien er finansiert av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge, og er et samarbeid med Trondheim kommune og St. Olavs Hospital.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

20.03.2014 - 31.12.2014

Utforsk fagområdene