Til hovedinnhold
Norsk English

Helse og arbeidsmiljø i fiskeflåten

Vi studerer samspillet mellom arbeids-oppgaver, arbeidsmiljø og helse hos fiskere. Vi vil i tillegg bidra med ny kunnskap om både negative arbeidsrelaterte faktorer og helsefremmede faktorer blant fiskere. Resultatene vil gi ny kunnskap innen dette feltet. Dette vil være av betydelig verdi under arbeidet med å utarbeide tiltak for å forebygge yrkesskader, sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet blant fiskere.

Kontaktperson

Fiskere er ofte eksponert for ugunstige arbeidsforhold og har høy risiko for å bli utsatt for skader. Likevel velger mange fiskere å bli værende i jobben sin år etter år, noe som kan tyde på at det finnes noen arbeidsrelaterte faktorer som bidrar positivt til at fiskere velger å bli i yrket.

Ufordelaktige eksponeringer slik som kulde, tunge løft, lengre perioder med isolasjon fra landlivet, skiftarbeid, fartøybevegelser, vibrasjon og inhalering av biologiske partikler som følge av fangstbehandling er del av mange fiskeres hverdag.

Andelen utenlandske fiskere i Norge har økt de siste årene, noe som kan tyde på at fiskeryrket har blitt mindre attraktivt for nordmenn. Det eksisterer svært lite forskningsbasert kunnskap på fiskeres helse og samspill mellom arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og helse.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2013 - 01.08.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektansvarlig

Ingunn Marie Holmen

 

Last ned rapporten
"Fiskerhelseundersøkelsen 2014 - Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norsk yrkesfiskere"

 

Konferanser
Presentasjoner fra konferanser vi har deltatt på

 

Vitenskapelige publikasjoner
Thermoregulatory responses and work strain of fishermen – a field study on board deep-sea fishing vessels

 

Medieinnslag
Fiskerne har lavest sykefravær (Fiskeribladet Fiskaren, pdf 290 KB)
Mer kunnskap om fiskernes helse (Fiskeribladet Fiskaren, pdf 135 KB)
Skal forske på fiskere (NRK)
Vil vite mer om fiskerne helse (Norges Sildesalgslag)

 

Finansiering
Norges Forskningsråd
(Sykefraværsprogrammet)

 

Deltakere
UNN
SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF Ocean

Utforsk fagområdene