Til hovedinnhold
Norsk English

PARTIKLE

Prosjektet skal etablere ny kunnskap og metoder for testing av inntrenging av helseskadelige sot- og røykpartikler i brannbekledning.

Kontaktperson

Brannmenn i røyk
Foto: RISE Fire Research AS

Brannbekledningens egenskaper knyttet til å begrense inntrenging av helsefarlige sot- og røykpartikler er avgjørende for å redusere uheldige helseeffekter fra røykdykking. Det eksisterer begrenset med kunnskap knyttet til omfanget av slik partikkelinntrenging i dagens bekledning.

Prosjektet vil etablere kunnskap om omfanget av helseskadelig partikkelinntrenging i brannbekledning, som grunnlag for utvikling av ny bekledning med bedre beskyttelse mot partikkelinntrenging. Vi vil opprette et testoppsett for representativ røykeksponering og måling av partikkelinntrenging, og måle inntrengingen i dagens brannbekledning gjennom bruk av det etablerte testoppsettet. Vi vil også utvikle konseptskisser for nye produktløsninger. Kunnskapen og samarbeidet med partnerne skal resultere i økt regional vekst.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2018

Utforsk fagområdene