Til hovedinnhold
Norsk English

Rehabilitering for personer med revmatisme - forprosjekt

Norsk revmatikerforbund ønsker å utvikle en modell for rehabiliteringsprosess for mennesker med revmatisme/muskel- og skjelettplager.

Kontaktperson

Rehabilitering for folk med revmatisme
Rehabilitering for folk med revmatisme

Målet med forprosjektet var å samle inn og systematisere rehabiliteringsforløp hos ulike aktører i Norge. Dette har dannet bakgrunn for en søknad for finansiering av et hovedprosjekt.

Del 1 besto av litteraturstudier som inkluderte en kartlegging av rehabiliterings-forløp hos 10-15 aktører i Norge. Del 2: Det ble sendt prosjektsøknad om finansiering av et hovedprosjekt.

Prosjektet ble avsluttet med en rapport som presenterer en oppsummering av litteratur fra norske fagmiljø om rehabiliteringsforløp for personer med revmatisme og muskel-/skjelettplager, samt erfaringer med, og synspunkter fra, et utvalg nøkkelaktører. Vi fant studier som beskriver effekt av tidsavgrensede, flerfaglige intervensjoner, men ingen som ser på forløp i betydningen at pasienter følges fra utredning om rehabiliteringsbehov og fram til en systematisk oppfølging i kommunen som en del av rehabilteringen. Det ble heller ikke funnet studier som omfatter hverdagsliv og -aktiviteter. Les mer i rapporten "Rehabilitering for personer med revmatisme og muskel-/skjelettplager".

I samarbeid med Norsk Revmatikerforbund er SINTEF i gang med en oppfølging av forprosjektet med overordnet mål å utvikle en generisk modell for rehabiliteringsforløp som består av koordinerte og sammenhengende tjenester for personer med revmatisme og muskel-/skjelettplager (september 2014).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

07.04.2014 - 01.06.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten

Rehabilitering for personer med revmatisme og muskel-/skjelettplager

Rapporten kan også bestilles i papirformat hos Ansattinfo mangler 

Utforsk fagområdene