Til hovedinnhold
Norsk English

Digital trening som medisin

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og evaluere et nytt digitalt verktøy (Myworkout GO 2.0) med en tilhørende tjeneste for forskningsbasert trening som medisin for personer med kroniske sykdommer.

Kontaktperson

Foto: Terje Trobe

Befolkningsvekst, økt levealder og økt forekomst av livsstilssykdommer er faktorer som vil gi helsevesenet store utfordringer i fremtiden, hvis man ikke endrer måten man gir behandling på. Det er behov for både å forebygge forekomsten av denne typen sykdommer, gi bedre behandling til de som har blitt syke og effektivisere måten man tilbyr behandling på. Dette er utfordringer som prosjektet tar tak i. I prosjektet tar man for seg behandling av kronisk syke (hjerte-, lunge- og revmatisk sykdom) som case, men løsningen vil kunne brukes både i behandling av andre sykdommer og av privatpersoner som forebygging.

Forskningsbehovet som er knyttet til utvikling av ny teknologi i MyworkoutGO, og utvikling av en tjenestemodell knyttet til teknologien, som på samme tid er tilpasset brukernes behov, er bredt sammensatt. Følgende problemområder krever forskning for å realisere innovasjonen, og sentrale nyhetselementer inkluderer:

  • Ny kunnskap om hvordan teknologien (MyworkoutGO) skal utvikles for å løse behovet til både bruker og helsepersonell.
  • Ny kunnskap om brukerbehov og hvordan tjenestetilbudet må fungere for å gi ønsket effekt.
  • Ny kunnskap om systematisk evaluering og dokumentasjon av forbedring.

Innovasjonen innebærer utvikling av nytt produkt med en tilhørende tjeneste for Myworkout, som skal bidra til å styrke merkevare og konkurranseevne for bedriften og samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. Forebygging av livsstilssykdommer vil også bidra til å spare penger for helsevesen og arbeidsgivere.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021

Prosjektansvarlig

Samarbeidspartnere

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (BIA) - 2019-2021

Utforsk fagområdene