Til hovedinnhold

Guro Møen Tveit

Forsker

Guro Møen Tveit

Forsker

Guro Møen Tveit
Telefon: 930 02 709
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1678507

The purpose of this study was to investigate the extent of external damage (gear marks, pressure injuries, ecchymosis and skin abrasion) present on trawl-caught cod (Gadus morhua) and to examine whether the extent of damage could be reduced by introducing changes in the gear. We tested whether chang...

Forfattere Tveit Guro Møen
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1610886

The catch of marine whitefish is typically seasonal, whereas the land based processing industry has a need for all-year stable supply of raw materials. This challenge can be met by applying fish frozen at sea. When using frozen fish, the methods employed for thawing may influence the safety and qual...

Forfattere Tveit Guro Møen
År 2018
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1497071

Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende aktiviteter. • Laboriatorieforsøk for å relatere slag- og klemskader (målt i trykk og...

Forfattere Tveit Guro Møen
År 2017
Type Rapport/avhandling