Til hovedinnhold

Guro Møen Tveit

Master of science

Guro Møen Tveit

Master of science

Guro Møen Tveit
Telefon: 930 02 709
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

A27987 - Evaluation of the Whooshh Fish Transport System for transfer of Atlantic salmon broodstock between two tanks

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1498507

A new system for gentle transfer of fish (Whooshh Fish Transfer System, WFTS) has been evaluated at the AquaGen Atlantic salmon broodstock premises. Transfer of broodstock between tanks was carried out by WFTS and the traditional hand-carry method which includes a MS-222 anaesthesia step. Transfer o...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Toktrapport - Evaluering av ny slaktelinje om bord på Molnes april 2017

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1497124

Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. Arbeidet utgjør en del av prosjektet "QuaiFish - Market adapted production conc...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1497071

Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende aktiviteter. • Laboriatorieforsøk for å relatere slag- og klemskader (målt i trykk og...

Forfattere Tveit Guro Møen Solvang-Garten Torfinn Eilertsen Aleksander Digre Hanne
År 2017
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin