Til hovedinnhold

Guro Møen Tveit

Forsker

Guro Møen Tveit

Forsker

Guro Møen Tveit
Telefon: 930 02 709
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1813706

Hides are an important co-product of the meat processing industry which are further used in leather production. However, there is a lack of automated traceability systems in this industry. A traceability system can improve data capture and information exchange between the stakeholders of a hide supp...

Forfattere Thakur Maitri Tveit Guro Møen Vevle Geir Yurt Tufan
År 2020
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1808174

Det skjer en betydelig teknologisk utvikling innen refreshed-produkter, dvs. produkter som er fryst, for deretter å tines og presenteres "refreshed" til forbruker. En slik prosess-håndtering byr naturligvis på mange fordeler, ikke minst knyttet til holdbarhet, svinn og ø...

År 2020
Type Tidsskriftspublikasjon