Til hovedinnhold

Guro Møen Tveit

Forsker

Guro Møen Tveit

Forsker

Guro Møen Tveit
Telefon: 930 02 709
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1709461

This study is a part of iProcess project funded by the Research Council of Norway (NFR 255596). The aim of this study was to evaluate various data capture technologies for traceability of hides in a pilot setting. The RFID enabled hide tags provided best readability while there were challenges with ...

År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1688686

Workshop in Mumbai 27-30 Nov 2018 This report is a summary of meetings, activities and ideas from the 2018 combined RE-food symposium and ReValue open-day conducted in Mumbai November 2018. The annual meeting is organized to disseminate research, innovation and education results achieved by the RE-f...

År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1678507

The purpose of this study was to investigate the extent of external damage (gear marks, pressure injuries, ecchymosis and skin abrasion) present on trawl-caught cod (Gadus morhua) and to examine whether the extent of damage could be reduced by introducing changes in the gear. We tested whether chang...

Forfattere Tveit Guro Møen Sistiaga Manu Berrondo Herrmann Bent Brinkhof Jesse
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1662626

Denne rapporten er en leveranse for arbeidspakke 1 og 2 i forprosjektet "Sertifiseringsordning for levendelagret torsk". Rapporten sammenstiller arbeidet som er gjort med å kartlegge eksisterende regelverk og systemer for internkontroll som benyttes i næringen i dag samt å v...

År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1642361

I perioden mai-juni 2018 ble det gjennomført et 6 ukers tokt med den pelagiske tråleren "Birkeland" langs den midtatlantiske rygg, ned mot Vest-Afrika og opp fra Kapp Verde til Azorene. Deltagere på toktet var 6 vitenskapelig ansatte ved SINTEF Ocean (3 uker hver), en master...

År 2018
Type Rapport/avhandling