Til hovedinnhold
Norsk English

Energisommerjobbene for 2024 er lyst ut

en gruppe sommerforskere
2023-sommerforskerne hos SINTEF Energi
SINTEF Energi har lyst ut 38 sommerjobber der engasjerte studenter kan prøve seg som forskere for en sommer.

Se alle energisommerjobbene

– Sommerforskerne våre gjør en viktig jobb for oss i prosjektene våre. Dette gir stor verdi for oss. Samtidig får studentene nyttig arbeidserfaring og innsikt i hva forskerrollen innebærer, sier Henrik Strand.

Han var selv sommerforsker i 2017 og 2018 og jobbet da med høyspenningseksperimenter og feildeteksjon i kraftkomponenter. Nå er han ansatt som forsker i SINTEF Energi og er prosjektleder for Sommerforskerprosjektet.

De 38 sommerjobbene som er lyst ut er innen fagfeltene elktraftteknologi, gassteknologi, termisk energi og energisystemer. Studenter fra de aller fleste studieretninger innen teknologi og realfag vil finne prosjekter som er relevante blant utlysningene.

Studentene får virkelig prøve seg i sommerjobben. Prosjektene som er lyst ut handler om et vidt spenn i tematikk; her er det blant annet prosjekter som handler om elektrisk luftfart, kabelmaterialer- og skjøter for havvind, CO2-fangst, hydrogen-industri, grønnere passasjerskip, batterier, biokarbon, energilager, elektrisk transport og fremtidens kraftsystem – for å nevne noe.

Felles for alle sommerjobbene er at det handler om å utvikle bærekraftig energiteknologi som skal bidra til å redde verden, og de konkrete oppgavene i de ulike jobbene varierer. Det kan for eksempel handle om å teste ut metoder for dataanlyse og maskinlæring, utvikle og forbedre styringsalgoritmer, samle inn og analysere data eller planlegge og utføre eksperimenter.

Tilbakemeldingene fra årets sommerforskere var gode: 

– De synes blant annet at det er spennende å få jobbe på et ekte forskningsprosjekt med kunder som trenger resultatene fra sommerjobben. Dette viser at det krever en del å få sommerjobb hos oss, sier Strand.

Studentene trekker også fram at de liker at de får muligheten til å presentere resultatene sine på sommerforskerkonferansen på slutten av sommeren, hvor forskere, ledere, forskningssjefer og til og med direktøren for SINTEF Energi kommer for å se.

– Sist, men ikke minst, trekker de fram det sosiale miljøet sommerforskerne imellom, med egne sommerforskerkontor og arrangementer i løpet av sommeren, sier Strand.

Søknadsfrist er 5. november 2023.

Disse bloggtekstene er skrevet av sommerforskere:

Kontaktperson