Til hovedinnhold
Norsk English

Energisommerjobb 2024: Vil du være med å forme fremtiden?

Nå kan du prøve deg som forsker for en sommer hos SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt!

SINTEF Energi utvikler fremtidens bærekraftige energiløsninger. I tett samarbeid med NTNU, industri og næringsliv, forsker vi fram ny teknologi med visjonen teknologi for et bedre samfunn.

Hver sommer ansetter vi studenter for å forske sammen med oss på våre prosjekter, med tilgang til verdensledende laboratorier og veiledning fra våre forskere. Nå vil vi at du skal bli en av dem, og få mulighet til å utvikle bærekraftig energiteknologi som skal bidra til å redde verden.

I år lyser vi ut totalt 38 sommerjobber fordelt på disse avdelingene:

  • Elkraftteknologi (ET) 7 jobber
  • Gassteknologi (GT) 10 jobber
  • Termisk Energi (TE) 9 jobber
  • Energisystemer (ES) 12 jobber

Du finner alle jobbene nedover på denne siden.

Søknadsfrist er 5. november.

Kontaktperson for "Energisommerjobb 2024":

Sommerjobber 2024 ved avdeling Elkraftteknologi

Sommerjobber 2024 ved avdeling Gassteknologi

Sommerjobber 2024 ved avdeling Termisk Energi

TE-01 Marine biochar

TE-01 Marine biochar

Production of biochar from marine feedstocks via pyrolysis and hydrothermal carbonization

Sommerjobber 2024 ved avdeling Energisystemer