Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk forskningstopp skal lede energiforskning i Europa

– Energiutfordringene kan ikke løses i Norge eller Europa alene, men må løses globalt, og det kan jeg bidra til som leder av EERA. Det gleder jeg meg til, sier Nils Røkke i SINTEF. Illustrasjonsfoto: Pexels.
– Energiutfordringene kan ikke løses i Norge eller Europa alene, men må løses globalt, og det kan jeg bidra til som leder av EERA. Det gleder jeg meg til, sier Nils Røkke i SINTEF. Illustrasjonsfoto: Pexels.
Nils Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF, skal nå lede en stor, europeisk energiforskningsallianse. Et av målene hans er å doble energiforskningsbudsjettet i Europa på to år.

Nils Røkke. Foto: Gry Karin Stimo/SINTEF

EERA er energiforskningsalliansen i Europa og består av 175 forskningsinstitutt og -aktører i Europa. Målet med EERA er å bedre koordinere energiforskningen i Europa.

– Verden står foran store klimautfordringer. Det viktigste bidraget for å løse klimaproblemene er ren energi, sier Nils Røkke som skal lede EERA de neste to årene.

– Energiutfordringene kan ikke løses i Norge eller Europa alene, men må løses globalt, og det kan jeg bidra til som leder av EERA. Det gleder jeg meg til, sier Røkke.

Norge er fullverdig medlem av Horisont2020, som er Europas forskningsprogram.

– Forskningssamarbeid på tvers av landegrenser er essensielt for å løse våre felles europeiske utfordringer. Norge, Sintef og Røkke har mye å bidra med i utformingen av Europas energiforskning gjennom EERA, sier Forskningsrådets internasjonale direktør Kristin Danielsen.

Grønn transport

EERA har felles forskningsprogrammer innen 17 områder, som bioenergi, energieffektivisering i industrien, CO2-håndtering, solenergi, vindkraft, smarte byer med mer. Nils Røkke mener noen av de viktigste områdene Europa må se på fremover er hvordan transportsektoren kan kutte sine utslipp.

– Grønne transportløsninger er tett knyttet opp mot smarte byer og nett. Europa har en sterk dreining mot at forbrukeren står i sentrum, også dette må energibransjen forholde seg til, sier han.

Norges bidrag i Europa er viktig

Norske forskningsinstitusjoner leder allerede flere av disse felles forskningsprogrammene i EERA, men det er første gang en nordmann leder hele alliansen.

– Jeg ønsker å få til enda bedre samarbeid på tvers av Europa. Det er viktig at vi må finne de smarteste, mest robuste og miljøvennlige løsningene på tvers av landegrensene i Europa, sier han.

Han mener Norge har mye å bidra med på grunn av vannkraften og verktøy og modeller som kan bidra til et mer velfungerende europeisk energisystem, med en større andel fornybar energi.

Ønsker å doble innsatsen

I forbindelse med Parisavtalen, ble det globale initiativet Mission Innovation lansert. Mission Innovation ønsker å øke innovasjonstakten innen grønn energi. Medlemslandene, inkludert EU, skal på fem år doble sin offentlig finansierte forskning og innovasjon innen området.

– Et viktig bidrag som leder av EERA er å sikre maksimalt utbytte av Mission Innovation for Europa. Om vi lykkes med det, vil det føre til at Europa blir ledende i verden innen nye grønne energiløsninger, sier Røkke.

Kontaktperson