Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling Bærekraftig energiteknologi

Avdeling for bærekraftig energiteknologi har stor kompetanse innenfor fagområder som elektrokjemi, fysikk, avanserte materialer, og økonomisk og industriell  optimering.

Kontaktperson

Om avdeling Bærekraftig energiteknologi

Vår kompetanse benyttes til å utvikle og legge til rette for anvendelse av teknologi og integrerte systemer innenfor energiområdet som redusere det menneskeskapte karbonavtrykket. Avdelingen drifter et verksted som lager og vedlikeholder avansert og tilpasset forskningsutstyr​.

Våre strategiske satsinger er særlig knyttet opp mot fremstilling, karakterisering, modellering og bruk av avanserte materialer og komponenter innenfor energiteknologi. Innenfor industriell økonomi og optimering er satsningen særlig knyttet til modellutvikling innen optimering, og usikkerhetsanalyse, og anvendelser mot nye markeder som helse, sirkulær økonomi og bærekraftsanalyse​.

Avdelingens hovedaktivitet

Bærekraftig energi

Bærekraftig energi

Overgangen fra energiproduksjon basert på fossilt brensel, med store utslipp av drivhusgasser, til ren energi er en av de største utfordringene vi har i dag.

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Industriell økonomi og optimering

Industriell økonomi og optimering

SINTEF utvikler beslutningsstøtteverktøy og modeller basert på blant annet verdikjede- og porteføljeoptimering. Disse verktøyene anvendes for investerings-, drifts- og lokaliseringsanalyser for aktører i privat og offentlig sektor for å ta rasjonelle...

Solenergi

Solenergi

I SINTEF jobber vi for at solenergi skal bli billigere, mer effektivt, mer miljøvennlig, mer tilgjengelig, og bedre integrert i vårt energisystem.

Forskningsgrupper

Kontaktinfo

Oslo

Trondheim