Til hovedinnhold

Energisystemer

Energisystemer

Forskningssjef
901 43 638

Utfordringer innen energi og miljø krever nye tanker og ideer, løsninger og teknologi. Det trengs et robust kraftnett for blant annet å realisere mer fornybar energi, elektrifisering av transport og aktivisering av sluttbrukerfleksibilitet. Alt dette skal skje innenfor rammene av et pålitelig og kostnadseffektivt system.

Om avdeling Energisystemer

Vi analyserer og modellerer energisystemer med fokus på vannkraft, ny fornybar energi og kraftnett. Avdelingen utvikler optimaliseringsmodeller for vannkraftproduksjon og kraftsystemplanlegging, utfører strategiske energisystemanalyser på nordisk og europeisk nivå. Vi arbeider i flerfaglige team i forskningsmiljø som er internasjonalt ledende på energi, og som dekker hele energikjeden fra kraftproduksjon, via lagring og distribusjon til sluttbruk og miljøpåvirkning.


 Avdelingen er lokalisert i Sem Sælands vei 11.
Medarbeidere i avdeling Energisystemer