Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Organisasjon og produksjonsledelse

Vår forskning bidrar til å skape framtidas produksjon, framtidas produkter og tjenester, framtidas arbeidstaker og framtidas arbeidsplass i norsk industri og arbeidsliv. Vi forsker på alt fra forretningsmodeller og verdikjeder, til smart og grønn industri, arbeidsliv og digitalisering og produktivitet i privat og offentlig sektor.

Kontaktperson

Vi bruker fagene våre inn mot et utvalg faglige satsingsområder: Under paraplyen 'organisasjon' forsker vi på den norske modellen, teknologi i arbeid, produktiv arbeidsorganisering og arbeidsmiljø, mens vi bruker 'produksjonsledelse' som samlebegrep for vår forskning på masseprodusert skreddersøm, verdikjedestyring og produkt- og tjenesteledelse.

Ekspertiser

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse er sentralt for enhver bedrift. Det handler om hvordan organisasjoner klarer å levere til sine kunder til riktig tid, kostnad og kvalitet. Produktivitet skapes i et samspill mellom folk, teknologi og prosesser. Produksjonsledelse...

Produkt- og tjenesteledelse

I en verden preget av raske endringer i forhold til marked, teknologi, behov og kontekstuelle forhold, er man i stadig større grad avhengig av å utvikle industrielle løsninger som fanger, tilpasser og utnytter seg av endringer. Dette krever at man...

Masseprodusert skreddersøm

Med masseprodusert skreddersøm (MSS) er målet å gi alle kunder akkurat det de vil ha! Bedriften skal profittere på at hver kunde har ulike behov, og at alle blir mest fornøyde med sin egen design. Et kundetilpasset produkt tåler litt høyere pris enn...

Organisasjonsutvikling

Den norske modellen er et konkurransefortrinn som blir stadig viktigere for god verdiskaping i norsk arbeids- og næringsliv, ikke minst på grunn av økt globalisering. Den er en nøkkelfaktor for å på en effektiv måte lykkes med å løse de utfordringer...

Teknologi i arbeid

Tross høyere lønnskostnader enn i de fleste andre land, har mange norske virksomheter klart å være konkurransedyktige. Dette skyldes til dels høyt innhold av teknologi og automatisering i virksomhetene, men også selvgående arbeidskraft – ansatte som...

Eksempelprosjekter

Medarbeidere