Lean produksjon og effektive verdikjeder

Seminar 5. oktober 2006:

Lean produksjon og effektive verdikjeder

Arbeidet med Lean produksjon har kommet langt i en rekke bedrifter, ikke minst innen bilindustrien. Lean produksjon handler om å generere større verdi i sin virksomhet gjennom å skape god flyt og minst mulig sløsing. Dette innebærer å gjøre mer med færre ressurser, mindre lager, mindre tid og mindre plass. Lean produksjon er en måte å arbeide og tenke magert på - lean thinking - som hjelper en virksomhet å forbedre sine produksjons– og logistikkprosesser. Dette seminaret fokuserer på trender innen produksjon og logistikk, og hvordan lean thinking kan utnyttes for å styrke bedrifter og verdikjeder i en stadig hardere konkurransesituasjon. Seminaret vil gi et innblikk i hovedprinsippene for Lean produksjon og hvordan disse kan implementeres i fabrikker og verdikjeder. Et annet sentralt tema er bruken av ERP– og RFID-systemer, og hvordan disse kan bidra til å styrke en Lean produksjons- og distribusjonsstrategi.

Detaljert program kan lastes ned her.

Seminaret arrangeres av SMARTLOG i samarbeid med Logistikkforum.

Presentasjoner

     

Publisert 1. august 2006

Sted:

Seminaret arrangeres i Oslo på Radisson SAS Plaza Hotell.

Dato og tidspunkt:

Torsdag 5. oktober kl. 11:00 - 17:45. Middag fra kl. 18:00

Pris:

Deltakelse er gratis og inkluderer lunsj og middag.

Påmelding:

Påmelding på e-post til innen onsdag 27. september.

Overnatting:

Eventuell overnatting på hotellet i etterkant av seminaret bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avtalepris kr. 1.070/1.370 for enkelt-/dobbeltrom bookes på telefon 22 05 80 00 innen 20. september (oppgi SINTEF som referanse for å få avtalepris).

Ansvarlig:

Ansvarlig arrangør er SMARTLOG v/, SINTEF