Til hovedinnhold

Mineralske byggeråstoffer

Mineralske byggeråstoffer

SINTEF jobber med bærekraftig utnyttelse av bergmaterial til bygg- og anleggsformål. Vårt hovedfokus er rettet mot de mineralske byggeråstoffene knuste tilslag (pukk), naturstein (massivstein og skifer), lettilslag og alternative geomaterialer samt overskuddsmasser generert fra berg- og anleggsindustri.
  • Utvinning og produksjon
  • Egenskaper og testing, inkludert metodeutvikling samt prøving og dokumentasjon for CE-merking
  • Brukskvalitet, -optimalisering og -oppførsel
  • Bruk av nye og alternative materialer, inkludert nyttiggjøring av overskuddsmasser
  • Bærekraft, energieffektivisering og miljø, inkludert miljødeklarasjon (EPD) og livsløpsanalyser (LCA)
Forskningsleder