Til hovedinnhold

Organisasjon og produksjonsledelse

Organisasjon og produksjonsledelse

Seniorforsker
928 29 131

Vår forskning bidrar til å skape framtidas produksjon, framtidas produkter og tjenester, framtidas arbeidstaker og framtidas arbeidsplass i norsk industri og arbeidsliv. Vi forsker på alt fra forretningsmodeller og verdikjeder, til smart og grønn industri, arbeidsliv og digitalisering og produktivitet i privat og offentlig sektor.

Vi bruker fagene våre inn mot et utvalg faglige satsingsområder: Under paraplyen 'organisasjon' forsker vi på den norske modellen, teknologi i arbeid, produktiv arbeidsorganisering og arbeidsmiljø, mens vi bruker 'produksjonsledelse' som samlebegrep for vår forskning på masseprodusert skreddersøm, verdikjedestyring og produkt- og tjenesteledelse.

Ekspertiser

Eksempelprosjekter

Medarbeidere

Thale Kvernberg Andersen

Seniorforsker
928 29 131
Navn
Thale Kvernberg Andersen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
928 29 131
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Ottar Bakås

Seniorforsker/dr.gradsstipendiat
971 93 786
Navn
Ottar Bakås
Tittel
Seniorforsker/dr.gradsstipendiat
Telefon
971 93 786
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Sven-Vegard Buer

Forsker
415 40 030
Navn
Sven-Vegard Buer
Tittel
Forsker
Telefon
415 40 030
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Marte Pettersen Buvik

Seniorforsker
932 11 361
Navn
Marte Pettersen Buvik
Tittel
Seniorforsker
Telefon
932 11 361
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Bjørnar Henriksen

Seniorforsker
959 39 306
Navn
Bjørnar Henriksen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
959 39 306
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Tove Håpnes

Fungerende forskningsleder
930 32 513
Navn
Tove Håpnes
Tittel
Fungerende forskningsleder
Telefon
930 32 513
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Pål Furu Kamsvåg

Forsker
911 60 405
Navn
Pål Furu Kamsvåg
Tittel
Forsker
Telefon
911 60 405
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Birgit Kløve

Forsker
959 79 918
Navn
Birgit Kløve
Tittel
Forsker
Telefon
959 79 918
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Håkon Lund

Master of science
480 55 943
Navn
Håkon Lund
Tittel
Master of science
Telefon
480 55 943
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Tore Nilssen

Spesialrådgiver
930 58 820
Navn
Tore Nilssen
Tittel
Spesialrådgiver
Telefon
930 58 820
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Carl Christian Røstad

Seniorforsker
928 31 650
Navn
Carl Christian Røstad
Tittel
Seniorforsker
Telefon
928 31 650
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Lars Skjelstad

Seniorforsker
930 86 685
Navn
Lars Skjelstad
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 86 685
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Anniken Solem

Forsker
984 62 063
Navn
Anniken Solem
Tittel
Forsker
Telefon
984 62 063
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Maria Kristina Kollberg Thomassen

Seniorforsker
450 84 819
Navn
Maria Kristina Kollberg Thomassen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
450 84 819
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Sylvi Thun

Forsker
936 87 474
Navn
Sylvi Thun
Tittel
Forsker
Telefon
936 87 474
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Stine Sonen Tveit

Master of science
452 05 067
Navn
Stine Sonen Tveit
Tittel
Master of science
Telefon
452 05 067
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Lisbeth Øyum

Seniorforsker
957 27 077
Navn
Lisbeth Øyum
Tittel
Seniorforsker
Telefon
957 27 077
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS