Til hovedinnhold

Teknologiledelse

Teknologiledelse

Vi forsker på kompleksiteten, mulighetene og utfordringene i grenseflatene mellom folk, organisasjon og teknologi.

Vi driver frem innovasjon ved å kombinere tverrfaglighet og spisskompetanse for å finne løsninger som gir dokumentert gevinst for våre kunder i offentlig og privat sektor.

Forskningssjef
908 67 471

Nyheter

Forskningsgrupper

Utvalgte prosjekter