Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Regional bærekraft og bioøkonomi

Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere får fra oss FoU-basert og anvendt kunnskap til sine innovasjonsprosesser. Vårt arbeid bidrar til bærekraftig verdiskaping innen bioøkonomien, og til gode lokalsamfunn som inkluderer alle. Vi forsker på næringsutvikling, politikkutforming og offentlig forvaltning, samt folkehelse, medvirkning og innbyggerinvolvering.