Til hovedinnhold

Industriell cybersikkerhet

Nye sikkerhetsmuligheter og utfordringer ved digitalisering i industrien

Digitalisering i industrien betyr at IKT-systemer som tidligere levde i en isolert verden kobles sammen med internett. Det gjør at vi kan utnytte både historiske data og sanntidsdata, skape en mer effektiv produksjon og drift, og automatisere en rekke prosesser. Økt digitalisering kan gi økt sikkerhet, men også økt sårbarhet for cyberangrep.

Siden skillet mellom industrielle systemer og kontorsystemer viskes ut, kan angrep på kontorsystemer være et springbrett inn mot de industrielle systemene. Trusselbildet blir mer komplisert og arbeidet med å ivareta sikkerheten krever ny kunnskap og nye metoder.

I SINTEF utvikler vi kunnskap og praktiske løsninger som både kan forhindre skade på mennesker og ytre miljø, og samtidig beskytte systemer og fysisk utstyr mot dataangrep.

Vi bidrar til at industri og samfunnskritiske funksjoner kan digitaliseres på en trygg måte. Vårt mål er at virksomheter både oppnår økt sikkerhet og økt konkurransekraft. Gjennom forskningsbasert ekspertise utvikler vi kunnskap, veiledere og innovative løsninger. Vi fungerer som rådgiver når virksomheter skal ta i bruk ny teknologi. Vi har lang erfaring med forskning på sikkerhet i sektorer som olje og gass, kraft og energi, samt maritim transport.

Kontaktperson

Stefan Lindskog

Stefan Lindskog

Forskningsleder

Hør SINTEFs podkast «Smart forklart» om cybersikkerhet her:

Hør alle episodene av podkastserien «Smart forklart» her.

Aktuelt

Cybersikkerhet tema i DN Studio

Cybersikkerhet er et premiss for økt digitalisering, sa konserndirektør Morten Dalsmo da statssekretær Paul Chaffey, Hydro, Equinor, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og sikkerhetseksperter fra SINTEF møttes i DN Studio for å snakke om cyberangrep og sikkerhet denne uka.

Norge hacket – Kan vi gjøre sikkerhet til et konkurransefortrinn?

Forestill deg at en oljeplattform, kraftnettet og de store sykehusene blir utsatt for cyberangrep samtidig. 4. mai inviterer SINTEF digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, Hydro, Equinor og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet til DN Studio for å snakke om cybersikkerhet.

Prosjekter