Til hovedinnhold

Betong

Betong

SINTEF har den faglige bredden og ekspertisen som skal til for å løse enhver oppgave hvor betong står sentralt, gjennom små oppdrag og store FoU-prosjekter.

Sammen med private og offentlige aktører jobber vi for å minimalisere miljøpåvirkningen og levetidskostnadene for bygninger og infrastruktur.

Vi kjenner virkemiddelapparatets finansieringsmuligheter for FoU-prosjekter og bidrar gjerne ved utforming av søknader, og tilbyr assistanse på idé- og prosjektutvikling. Vi samarbeider med flere universiteter og forskningsinstitutter, nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr 

  • forskning
  • rådgivning og utredninger
  • laboratorie- og feltundersøkelser
  • skadevurderinger og tilstandskontroll 
  • numeriske analyser 
Forskningssjef
928 08 312

Hovedområder

Laboratorier

Nyheter