Til hovedinnhold
Norsk English

Betong

SINTEF har den faglige bredden og ekspertisen som skal til for å løse enhver oppgave hvor betong står sentralt, gjennom små oppdrag og store FoU-prosjekter.

Kontaktperson

Sammen med private og offentlige aktører jobber vi for å minimalisere miljøpåvirkningen og levetidskostnadene for bygninger og infrastruktur. Vi kjenner virkemiddelapparatets finansieringsmuligheter for FoU-prosjekter og bidrar gjerne ved utforming av søknader, og tilbyr assistanse på idé- og prosjektutvikling. Vi samarbeider med flere universiteter og forskningsinstitutter, nasjonalt og internasjonalt. Vi tilbyr:

  • forskning
  • rådgivning og utredninger
  • laboratorie- og feltundersøkelser
  • skadevurderinger og tilstandskontroll 
  • numeriske analyser 

Hovedområder

Laboratorier

Nyheter

SINTEF styrker forskningsmiljøet på betong

SINTEF styrker forskningsmiljøet på betong

Ved å samle kreftene internt og med SINTEF Narvik AS på laget, er SINTEF enda bedre rustet til å møte byggenæringens økende etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig betong.

Mye å vinne på å holde betongen varm under transport

Mye å vinne på å holde betongen varm under transport

Å holde betongen varm på vei fra blandeverk til byggeplass, gir bedre, billigere og mer miljøvennlig betong. En ny type betongbil kan bidra til mindre svinn og bedre kvalitet på det viktige byggematerialet.

Prosjekter