Til hovedinnhold
Norsk English

Smart datafangst i transportsystemet

Data fra bilens sensorer kan gi oss svar på utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet, miljø og klima. I tillegg kan data samles inn fra smarttelefoner for å registrere for eksempel myke trafikanters bevegelse. På denne måten er det mulig å analysere personers reisemønster relatert til om de går, sykler eller tar buss.

Kontaktperson

  • SINTEF har i en årrekke jobbet med å utvikle metodikk for å hente ut data fra bilens sensorer. Ved å koble data fra smart datafangst med åpne data er det mulig å bygge proaktive systemer som kan forebygge uønskede hendelser i trafikken.
  • Her trengs forskning og utvikling for å vurdere nytteverdien, definere KPI-er (nøkkelindikatorer), spesifisere databehov og kilder, vurdere datakvalitet, tilpasse og koble til utstyr for innsamling av data i fra kjøretøy, inkludert bil, MC og sykkel.
  • Vi kan også koble opp utstyr for innsamling av data fra vegsystemet samt utvikle applikasjoner for innsamling av data fra smarttelefon, for logging av bevegelse av gående og syklende.
  • Det svært viktig at personvernet ivaretas ved smart datafangst. Dette er noe SINTEF aktivt jobber med i samarbeid med Datatilsynet.