Til hovedinnhold
Norsk English

Smart datafangst i transportsystemet

Data fra bilens sensorer kan gi oss svar på utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet, miljø og klima. I tillegg kan data samles inn fra smarttelefoner for å registrere for eksempel myke trafikanters bevegelse. På denne måten er det mulig å analysere personers reisemønster relatert til om de går, sykler eller tar buss.

Kontaktperson

Vi kan også koble opp utstyr for innsamling av data fra vegsystemet samt utvikle applikasjoner for innsamling av data fra smarttelefon, for logging av bevegelse av gående og syklende.

Det svært viktig at personvernet ivaretas ved smart datafangst. Dette er noe SINTEF aktivt jobber med i samarbeid med Datatilsynet.

Vi arbeider innen disse områdene:
SINTEF har i en årrekke jobbet med å utvikle metodikk for å hente ut data fra bilens sensorer. Ved å koble data fra smart datafangst med åpne data er det mulig å bygge proaktive systemer som kan forebygge uønskede hendelser i trafikken.

Her trengs forskning og utvikling for å vurdere nytteverdien, definere KPI-er (nøkkelindikatorer), spesifisere databehov og kilder, vurdere datakvalitet, tilpasse og koble til utstyr for innsamling av data i fra kjøretøy, inkludert bil, MC og sykkel.