Til hovedinnhold
Norsk English

Transportdata

Smart datafangst: Vi utvikler metoder for å hente data fra bilens sensorer og fra smarttelefoner. Det gir oss verdifull informasjon om reise- og kjørevaner. Å ivareta personvernet er en forutsetning.

Kontaktperson

Data fra bilens sensorer kan gi oss informasjon som er viktig for sikkerhet, miljø og klima. Data fra smarttelefoner gjør det mulig å analysere folks reisemønster når de går, sykler eller tar buss.

Kan forebygge ulykker

Ved å koble data fra smart datafangst med åpne data er det mulig å bygge proaktive systemer som kan forebygge uønskede hendelser i trafikken.

Vi kan vurdere nytteverdien, definere KPI-er (nøkkelindikatorer), spesifisere databehov og kilder, vurdere datakvalitet, tilpasse og koble til utstyr for innsamling av data i fra kjøretøy, inkludert bil, MC og sykkel.

Personvern

Det svært viktig at personvernet ivaretas ved smart datafangst. Det jobber SINTEF aktivt med i samarbeid med Datatilsynet.