Til hovedinnhold

Betong

Betong

Betong er det mest brukte byggematerialet i verden og sammen med NTNU er vår samlede betongkompetanse verdensledende.

Betong er et "naturmateriale" med lang levetid, lave driftskostnader og stor fleksibilitet med hensyn til styrke, vekt, form og farge. Et moderne samfunn er avhengig av betong til bygninger, bruer, kaier, tunneler, dammer og oljeplattformer. SINTEF samarbeider med offentlige byggherrer og bedrifter, store som små, for å finne nye produkter og bedre løsninger innen material- og konstruksjonsteknikk. Våre medarbeidere dekker et bredt spekter av fagkompetanse som er nødvendig for å løse utfordringene innen dette fagfeltet.

SINTEF har også et nært samarbeid med Institutt for Konstruksjonsteknikk ved NTNU, og vår samlede betongkompetanse er verdensledende. Sammen har vi også laboratoriefasiliteter i verdensklasse og kan utføre det meste innen prøving og dokumentasjon av betong.

Vår kompetansen innen betong har vi samlet i seks hovedområder:

Klikk på hver linje for å lese mer om hovedområdene.

Forskningssjef
928 08 312

Laboratorier