Til hovedinnhold

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)

Bruk av kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) er et av de viktigste tiltakene for å gjøre framtidens transportsystem både sikrere, mer effektive, tilgjengelig for alle trafikanter og mer optimale for klima og omgivelser.
  • C-ITS handler om at de ulike ITS-systemene (personlig, kjøretøy, vegkant og sentral) kommuniserer med hverandre, utfører tjenester for hverandre og deler data. For å kunne realisere dette kreves at de ulike ITS-systemene samhandler (er kooperative), basert på standarder utarbeidet av CEN, ISO og ETSI.
  • SINTEF utfører FoU-oppgaver knyttet til C-ITS. Dette kan være mulighetsstudier, utarbeidelse av kravspesifikasjoner (også for grensesnitt mellom ITS-systemer), testing av prototyper i virkelige og virtuelle trafikkmiljø og evaluering av implementerte ITS-applikasjoner.
Forskningsleder
907 52 968