Til hovedinnhold
Norsk English

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)

Bruk av kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) er et av de viktigste tiltakene for å gjøre framtidens transportsystem både sikrere, mer effektive, tilgjengelig for alle trafikanter og mer optimale for klima og omgivelser.

Kontaktperson

C-ITS handler om at de ulike ITS-systemene (personlig, kjøretøy, vegkant og sentral) kommuniserer med hverandre, utfører tjenester for hverandre og deler data. For å kunne realisere dette kreves at de ulike ITS-systemene samhandler (er kooperative), basert på standarder utarbeidet av CEN, ISO og ETSI.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Mulighetsstudier
  • Kravspesifikasjoner (også for grensesnitt mellom ITS-systemer)
  • Testing av prototyper i virkelige og virtuelle trafikkmiljø
  • Evaluering av implementerte ITS-applikasjoner.