Til hovedinnhold
Norsk English

Intelligente transportsystemer

Samvirkende, intelligente transportsystemer (C-ITS) kan gjøre transport sikrere, mer effektiv og bedre for klima og miljø.

Kontaktperson

C-ITS handler om at de ulike ITS-systemene (personlig, kjøretøy, veikant og sentral) kommuniserer med hverandre, utfører tjenester for hverandre og deler data. For å kunne realisere dette kreves at de ulike ITS-systemene samhandler, basert på standarder utarbeidet av CEN, ISO og ETSI.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Mulighetsstudier
  • Kravspesifikasjoner (også for grensesnitt mellom ITS-systemer)
  • Testing av prototyper i virkelige og virtuelle trafikkmiljø
  • Evaluering av implementerte ITS-applikasjoner.