Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)

Bruk av kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) er et av de viktigste tiltakene for å gjøre framtidens transportsystem både sikrere, mer effektive, tilgjengelig for alle trafikanter og mer optimale for klima og omgivelser.
  • C-ITS handler om at de ulike ITS-systemene (personlig, kjøretøy, vegkant og sentral) kommuniserer med hverandre, utfører tjenester for hverandre og deler data. For å kunne realisere dette kreves at de ulike ITS-systemene samhandler (er kooperative), basert på standarder utarbeidet av CEN, ISO og ETSI.
  • SINTEF utfører FoU-oppgaver knyttet til C-ITS. Dette kan være mulighetsstudier, utarbeidelse av kravspesifikasjoner (også for grensesnitt mellom ITS-systemer), testing av prototyper i virkelige og virtuelle trafikkmiljø og evaluering av implementerte ITS-applikasjoner.

Fagmiljø

Forskningsleder