Til hovedinnhold
Norsk English

Erik Poppe

Forskningsleder

Jobbet på SINTEF MiNaLab siden 2001, med forskjellige MEMS-prosesser. Fra 2008 gruppeleder (og senere med tittel Forskningsleder) for Produksjonsgruppen. Denne gruppen ble slått med servicegruppen til det som i dag heter Renromsteknologi og omfatter prosessingeniører og serviceingeniører. Siden 2013 tittel som Produksjonssjef, med ansvar for koordinering av aktivtet i renrommet.

Ekspert på tynnfilm metall og skivebonding, og god kunnskap om alle MiNaLabs prosesser.


Utdanning

Siv.ing fra Fysikk NTNU, 1994

Kompetanse og fagområder

MEMS, Sputring, skivebonding, tynnfilm metall, halvlederprosessering

Fremhevede publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Gaustadalléen 23 C
Oslo