Til hovedinnhold

Atle Harby

Seniorforsker

Atle Harby

Seniorforsker

Atle Harby
Telefon: 982 30 502
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1786038

...- Aurland - Sognefjorden - Sjøaure - Laks - Kraftverksregulering - Vanntemperatur - Vannføring - Habitatforhold - Habitattiltak - Gytefisktellinger - Ungfiskundersøkelser...

Forfattere Ugedal Ola Pulg Ulrich Skoglund Helge Charmasson Julie Espedal Espen O. Jensås Jan Gunnar Stranzi Sebastian Harby Atle Forseth Torbjørn
År 2020
Type Rapport/avhandling