Til hovedinnhold
Norsk English

Bedret utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser - EcoManage

Hovedmålet med EcoManage var å teste, evaluere og tilpasse nye konsepter og indikatorer for bedre utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser.

Kontaktperson

Det valgte sett av begreper og indikatorer som skal studeres er Energy Payback Ratio (EPJ), vannforbruk i vannkraftsektoren og off-set alternativer for økosystemtjenester. Studiesteder vil i hovedsak være i vassdrag regulert for vannkraftproduksjon.

Temahefte:
Forbedrede metoder for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser

Policy brief:
Energieffektiv elektrisitetsproduksjon

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2012 - 2015