Til hovedinnhold

FutureHydro

FutureHydro

Det overordnede målet for FutureHydro er å fremme bilateral utveksling av kunnskap, teknologi og erfaring mellom Norge og Kina og forstørre den vitenskapelige kunnskapen om bruk av vannkraft og pumpe-lagring som et batteri for å balansere intermitterende energikilder.

Våre delmål er:

  • å evaluere nåværende og fremtidige behov og kapasitet på kinesisk vannkraft for å balansere intermitterende energikilder i et system som har behov for utvidelse.
  • å undersøke fysiske og biologiske konsekvenser av balansekraft drift i både reservoarer og nedstrøms vassdrag og vurdere avbøtende tiltak for potensielle negative virkninger på elvers systemmiljøer.

De viktigste prosjektaktiviteter er workshops.

Publisert torsdag 16. juli 2015
Seniorforsker
982 30 502

Prosjektvarighet

2012 - 2015