Til hovedinnhold

Leif Grimsmo

Senior prosjektleder

Leif Grimsmo

Senior prosjektleder

Leif Grimsmo
Telefon: 982 46 830
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1819294

The recently funded research project, SUPREME will address the challenges of the Norwegian whitefish sector and develop concepts and solutions for increased utilization of rest raw materials (RRM). The sea-going fishing vessels accounts for 86 % of the unutilized whitefish RRM in Norway. Thus, to ac...

År 2020
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1642361

I perioden mai-juni 2018 ble det gjennomført et 6 ukers tokt med den pelagiske tråleren "Birkeland" langs den midtatlantiske rygg, ned mot Vest-Afrika og opp fra Kapp Verde til Azorene. Deltagere på toktet var 6 vitenskapelig ansatte ved SINTEF Ocean (3 uker hver), en master...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1498768

Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk negativt? 2) Hva vil den sannsynlige effekten være der...

Forfattere Grimsmo Leif Almås Karl Andreas Hognes Erik Skontorp
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480993

Dette prosjektet er forprosjekt Del 2, som er en fortsettelse av forprosjekt "Optimal kjøling av pelagisk fisk i nedkjølt sjøvann (RSW) ombord: Del 1 (FHF-900643), som ble avsluttet i 2012. Det første forprosjektet viste at en har noen utfordringer både med dagens tekno...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1324923

Technological solutions regarding automated sorting of food according to their quality parameters are of great interest to food industry. In this regard, automated sorting of fish rest raw materials remains as one of the key challenges for the whitefish industry. Currently, the sorting of roe, milt,...

Forfattere Paluchowski Lukasz A. Misimi Ekrem Grimsmo Leif Randeberg Lise Lyngsnes
År 2016
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493652

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet ...

Forfattere Sistiaga Manu Berrondo Schei Marte Gjøsund Svein Helge Hansen Kurt Vollstad Jørgen Grimsmo Leif
År 2015
Type Rapport/avhandling