Til hovedinnhold
Norsk English

Håndbok for pelagisk fisk

Den elektroniske kvalitetshåndboken for pelagisk fisk ble utformet i prosjektet ”Pelagisk kvalitet – fra hav til fat”, som var et større samarbeidsprosjekt avsluttet i 2006 med aktører fra hele den pelagiske verdikjeden. Håndboken er nå revidert.

Kontaktperson

I den elektroniske kvalitetshåndboken er kvaliteten på pelagisk fisk definert. Håndboken er ment brukt som et hjelpemiddel for hele den pelagiske næringen i Norge for å sikre en enhetlig kvalitetsvurdering av råstoffet i alle ledd (fangst, mottak, transport, marked).

Kvalitetshåndboken omfatter artene NVG sild og makrell. Under hvert kapittel fins relevante kvalitetsparametere og annen informasjon. Bildene og teksten som benyttes er utarbeidet gjennom prosjektene ”Pelagisk kvalitet – fra hav til fat” og FHF prosjektet "Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk" hvis ikke annet er spesifisert.

Link til kvalitetshåndboka

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.01.2012 - 09.04.2012

Utforsk fagområdene