Til hovedinnhold
Norsk English

Filetproduksjon av brosme - En enkel kost-nytte-analyse

Sammendrag

Brosme (brosme brosme) benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av tørrfisk og klippfisk, men det er et mål å øke verdiskapningen fra denne arten. En mulighet til å øke verdiskapningen er produksjon av filet og filetprodukter av brosme. For å vurdere lønnsomheten av filetproduksjon opp mot de tradisjonelle anvendelsene ble det gjennomført produksjonsforsøk ved anlegget Gunnar Klo AS i Myre mars 2022. Utbyttet på ulike filetprodukt en får ved filetering vil være et viktig grunnlag for å bestemme den mest lønnsomme anvendelsen av brosme. Denne rapporten tar utgangspunkt i utbyttene av filetprodukter en fikk under forsøkene ved Gunnar Klo AS.


Kvalitet- og størrelse er svært viktig i forhold til økonomi ved filetproduksjon av brosme. Med rett kvalitet og riktig størrelse vil det sannsynligvis være mulig å oppnå akseptable
priser gjennom god markedsføring og distribusjon av filetprodukter av brosme.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901728

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2023

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-07951-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin