Til hovedinnhold
Norsk English

Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk, oppdrag IN

Sammendrag

De viktigste anbefalte satsingsområdene er;
• Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering av restråstoff om bord.
• Forskning på industriell utvikling av prosessteknologi
• Produkt- og markedsutvikling.
• Forskning på funksjon og helsemessige effekter av marine proteiner.
• Målrettet industriell satsing i regioner hvor det i dag landes mye hvitfisk og på klynger hvor det gjøres et systematisk arbeid for å integrere verdikjeden fra fiskeri til industri og marked.
I tillegg bør det vurderes tiltak som gir fiskeflåten incitamenter til å prosessere eller ta i land restråstoff for videre foredling.

Kategori

Faglig foredrag

Oppdragsgiver

  • Innovasjon Norge / 105636

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

Presentert på

FoU mobilisering for økt verdiskaping i hvitfisksektoren

Sted

Ålesund

Dato

16.06.2015 - 16.06.2015

Arrangør

SINTEF Fiskeri og havbruk

År

2015

Vis denne publikasjonen hos Cristin